U Centru

Dr Andrej Savić o neurotehnologiji

U Naučnom klubu Beograd, u četvrtak, 18. aprila, tema predavanja o neuronaukama biće sprega čovek-mašina i njena upotrebna vrednost u medicini

U četvrtak, 18. aprila, u 18 časova, dr Andrej Savić sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu održaće u Naučnom klubu još jedno predavanje iz ciklusa „Sve strane neuronauka“. Tema predavanja je sprega čovek-mašina, odnosno mogućnost da naša moždana aktivnost upravlja različitim uređajima. Ovo područje, zanimljivo samo po sebi, može mnogo da pomogne u životu osoba sa teškim invaliditetom.

Neurotehnologije za zatvaranje sprege čovek-mašina, mozak-računar interfejs (BCI) sistemi, mogu iskoristiti karakteristične promene moždane aktivnosti korisnika kao kontrolne signale uređaja (računara). Različiti mentalni zadaci ili spoljašnji stimulusi (vizuelni, auditivni ili somatosenzorni) indukuju promene koje su kodirane u spontanoj moždanoj aktivnosti. Generisane promene se mogu identifikovati merenjem moždanih signala koji predstavljaju direktnu ili indirektnu meru električne aktivnosti mozga. Kao rezultat, namera korisnika da izvrši određene motorne ili kognitivne radnje može se detektovati direktno na kortikalnom nivou i pretvoriti u upravljački signal uređaja, bez korišćenja silaznih puteva kičmene moždine i perifernog motornog sistema. Kada korisnici dobijaju povratne informacije o njihovom učinku oni mogu dodatno modulisati svoju moždanu aktivnost kako bi ostvarili bolju kontrolu nad sistemom (pristup koji se naziva neurofidbek).

Osnovna ciljna populacija za BCI sisteme su pacijenti sa teškim invaliditetom (kompletno odsustvo voljne mišićne kontrole), međutim, sa nedavnim napretkom ovih tehnologija opseg primene BCI sistema se proširio na četiri oblasti: komunikacija i kontrola, motorna supstitucija, rehabilitacija i zabava.

Dr Andrej Savić završio je diplomske, master i doktorske akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2009. godine bavi se naučnoistraživačkim radom pretežno u oblastima neuronauka i neurotehnologija, posebno sistemima za mozak-mašina interfejs primenjenim u domenima neurorehabilitacije/neuromodulacije. Od 2010. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Angažovan je i na projektima Španske razvojno/istraživačke organizacije TECNALIA Research & Innovation i kao predavač na Doktorskim studijama pri Univerzitetu u Beogradu na dva studijska programa (Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije i Inteligentni sistemi) u okviru predmeta Motorna kontrola i rehabilitacija, Odabrane metode obrade elektrofizioloških signala i Računarski modeli u neuronaukama.

Moderator ovog događaj biće dr Milica Janković sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

 

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs