Изложбе

A+S у КЦБ галерији Артгет

На овогодишњој изложби Art+Science у КЦБ-у, која се отвара 27. априла у оквиру проjекта Европскa мрежa дигиталне уметности и науке, ЦПН окупља двадесетак домаћих и страних уметника

Текст: Мирослав Карић и Слађана Петровић Варагић*

Овогодишњи програм галериjе Артгет, коjи jе, између осталог, посвећен различитим приступима феномену фотографиjе као комплексне друштвене и цивилизациjске тековине, у оквиру међународног проjекта Art+Science представља рад групе уметника коjи на иновативан и експерименталан начин третираjу и примењуjу фотографску слику у научно-технолошком, социjалном и културном контексту 21. века.

Фотографиjа jе од самих почетака била у наjдиректниjоj вези са достигнућима науке и технологиjе. Штавише, била jе резултат прогреса на том пољу, да би данас уз броjне иновациjе коjе су донели интернет и развоj дигиталних и телекомуникационих уређаjа ушла у ново поглавље неслућених могућности њене примене, репродукциjе, дисеминациjе, као и манипулациjе. Поjава друштвених мрежа, фото-апликациjа и сервиса означиће пун продор фотографиjе у све сфере друштвеног живота, свакодневну социjалну комуникациjу, доносећи радикалну промену у колективним визуелним искуствима света коjи нас окружуjе.

Због саме природе медиjа, техничких, комуникациjских и интерпретациjских потенциjала фотографиjа остаjе значаjно интегрисана у уметничке праксе коjе се баве трансдисциплинарним истраживањима и повезивањем уметности са различитим областима у науци и технологиjи. Интерсекциjа и симбиотичке форме поменутих подручjа у контексту фотографиjе ће доносити не само широк спектар софистицираних визуелних и изражаjних средстaва, већ ће, пре свега, отварати читаво jедно поље њеног суштинског значаjа у своjеврсноj анализи (не)видљивих динамика, односа, поредака у константно трансформишућем карактеру мултидимензионалног друштвеног живота.

Центар за промоциjу науке (ЦПН) на овогодишњоj, другоj по реду, изложби Art+Science у Културном центру Београда, у оквиру проjекта Европскa мрежa дигиталне уметности и науке (European Digital Art and Science Network), окупља двадесетак домаћих и страних уметника активних на пољу дигиталне уметности, уметнике коjи експериментишу у раду с новим медиjима, као и уметнике чиjа уметничка пракса остваруjе повезивање уметности са различитим областима у науци и технологиjи.

Поштуjући програмску профилисаност Артгет галериjе и њену посвећеност фотографскоj уметности, у њоj се у оквиру програма представљаjу одабрани проjекти иностраних уметника: уметничког колектива Квадратуре из Немачке, дуа Шинсунгбек Кимјонгхун из Jужне Кореjе, италиjанских уметника Паола Ћириjа и Алесандра Лудовика, и младог перуанског уметника Алекса Геваре. Рад уметника из Шпаниjе, Асусене Хиганто и Гиљерма Касада, постављен у галериjи Подроом, део jе заjедничке селекциjе и целине са поставком у Артгету. 

*уметнички директори галерије Артгет за 2017. годину

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs