Izložbe

A+S u KCB galeriji Artget

Na ovogodišnjoj izložbi Art+Science u KCB-u, koja se otvara 27. aprila u okviru projekta Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke, CPN okuplja dvadesetak domaćih i stranih umetnika

Tekst: Miroslav Karić i Slađana Petrović Varagić*

Ovogodišnji program galerije Artget, koji je, između ostalog, posvećen različitim pristupima fenomenu fotografije kao kompleksne društvene i civilizacijske tekovine, u okviru međunarodnog projekta Art+Science predstavlja rad grupe umetnika koji na inovativan i eksperimentalan način tretiraju i primenjuju fotografsku sliku u naučno-tehnološkom, socijalnom i kulturnom kontekstu 21. veka.

Fotografija je od samih početaka bila u najdirektnijoj vezi sa dostignućima nauke i tehnologije. Štaviše, bila je rezultat progresa na tom polju, da bi danas uz brojne inovacije koje su doneli internet i razvoj digitalnih i telekomunikacionih uređaja ušla u novo poglavlje neslućenih mogućnosti njene primene, reprodukcije, diseminacije, kao i manipulacije. Pojava društvenih mreža, foto-aplikacija i servisa označiće pun prodor fotografije u sve sfere društvenog života, svakodnevnu socijalnu komunikaciju, donoseći radikalnu promenu u kolektivnim vizuelnim iskustvima sveta koji nas okružuje.

Zbog same prirode medija, tehničkih, komunikacijskih i interpretacijskih potencijala fotografija ostaje značajno integrisana u umetničke prakse koje se bave transdisciplinarnim istraživanjima i povezivanjem umetnosti sa različitim oblastima u nauci i tehnologiji. Intersekcija i simbiotičke forme pomenutih područja u kontekstu fotografije će donositi ne samo širok spektar sofisticiranih vizuelnih i izražajnih sredstava, već će, pre svega, otvarati čitavo jedno polje njenog suštinskog značaja u svojevrsnoj analizi (ne)vidljivih dinamika, odnosa, poredaka u konstantno transformišućem karakteru multidimenzionalnog društvenog života.

Centar za promociju nauke (CPN) na ovogodišnjoj, drugoj po redu, izložbi Art+Science u Kulturnom centru Beograda, u okviru projekta Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke (European Digital Art and Science Network), okuplja dvadesetak domaćih i stranih umetnika aktivnih na polju digitalne umetnosti, umetnike koji eksperimentišu u radu s novim medijima, kao i umetnike čija umetnička praksa ostvaruje povezivanje umetnosti sa različitim oblastima u nauci i tehnologiji.

Poštujući programsku profilisanost Artget galerije i njenu posvećenost fotografskoj umetnosti, u njoj se u okviru programa predstavljaju odabrani projekti inostranih umetnika: umetničkog kolektiva Kvadrature iz Nemačke, dua Šinsungbek Kimjonghun iz Južne Koreje, italijanskih umetnika Paola Ćirija i Alesandra Ludovika, i mladog peruanskog umetnika Aleksa Gevare. Rad umetnika iz Španije, Asusene Higanto i Giljerma Kasada, postavljen u galeriji Podroom, deo je zajedničke selekcije i celine sa postavkom u Artgetu. 

*umetnički direktori galerije Artget za 2017. godinu

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs