У Центру

Анкета о грађанском научном истраживању

ЦПН позива грађане да учествују у анкети о грађанском научном истраживању и тиме допринесу истраживању биодиверзитета у Европи

Центар за промоцију науке учествује у креирању европског пројекта CogitO (енг. Citizens’ Organization for a Global Investigation of Treasorous Organisms), који има за циљ да евалуира процес укључења у грађанско научно истраживање и да развије мрежу грађана научних истраживача који би допринели истраживању биодиверзитета у Европи.

Значајну улогу у дефнисању смерница овог пројекта имаће одговори грађана на упитник о грађанском научном истраживању (енг. Citizen Science), који ће на тај начин допринети бољем разумевању његовог развоја у Европи. Грађанско научно истраживање описује активну партиципацију грађана у научном истраживачком процесу, а давање веће улоге грађанима у научном процесу је будући корак ка демократизације науке.

Сви грађани су позвани да дају свој допринос кроз ову анкету!

Анкету можете попунити на следећим линковима:

Анкета на српском

Анкета на енглеском

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs