U Centru

Anketa o građanskom naučnom istraživanju

CPN poziva građane da učestvuju u anketi o građanskom naučnom istraživanju i time doprinesu istraživanju biodiverziteta u Evropi

Centar za promociju nauke učestvuje u kreiranju evropskog projekta CogitO (eng. Citizens’ Organization for a Global Investigation of Treasorous Organisms), koji ima za cilj da evaluira proces uključenja u građansko naučno istraživanje i da razvije mrežu građana naučnih istraživača koji bi doprineli istraživanju biodiverziteta u Evropi.

Značajnu ulogu u defnisanju smernica ovog projekta imaće odgovori građana na upitnik o građanskom naučnom istraživanju (eng. Citizen Science), koji će na taj način doprineti boljem razumevanju njegovog razvoja u Evropi. Građansko naučno istraživanje opisuje aktivnu participaciju građana u naučnom istraživačkom procesu, a davanje veće uloge građanima u naučnom procesu je budući korak ka demokratizacije nauke.

Svi građani su pozvani da daju svoj doprinos kroz ovu anketu!

Anketu možete popuniti na sledećim linkovima:

Anketa na srpskom

Anketa na engleskom

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs