КОНКУРСИ

Виртуално менторство

Програм „Србија на вези“ младим професионалцима и истраживачима нуди могућност online подршке у раду

„Србија на вези“ је програм којим се повезују стручњаци из дијаспоре и млади професионалци на почетку каријере из Србије (постдипломци, млади истраживачи и професионалци са мање од пет година искуства). Менторски рад се одвија путем аудио/видео конференција или мејла, зависно од договора сваког менторског пара и природе посла.

У трећем по реду програму online менторства „Србија на вези“, у току је конкурс за полазнике, младе на почетку каријере који могу искористити прилику да стекну знање и прикупе корисне информације од стране наших најпризнатијих стручњака из дијаспоре, из преко 60 области науке, привреде и уметности.

Ментори полазницима преносе најновија знања и праксе из своје области, постављају им проблемске задатке, саветују их по питањима каријере, вођења посла или научноистраживачког рада и воде кроз процес доношења одлука. Задатак ментора није да даје инструкције и решава проблеме уместо полазника, a улога полазника није да пасивно слуша и записује: менторство је динамичан процес размене знања, интерактивног учења и саветовања које се обликује у односу на особе које у њему учествују.

Учешће у програму је добровољно и волонтерско.

Истражите више о програму менторства „Србија на вези“.

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs