Куће науке

Век социологије у Србији

Конференциjа „Сто година социологиjе у Србиjи“ биће одржана 1. и 2. септембра на Авали

Српско социолошко друштво у сарадњи са Правним факултетом у Београду, а под покровитељством Министарства просвете и науке, организуjе конференциjу „Сто година социологиjе у Србиjи“. Конференциjа се одржава на Авали 1. и 2. септембра 2012.

Повод за манифестацију je први текст у рубрици „Социологиjа“, Летописа Матице српске, бр. 5 за 1912, коjи jе написао Мирко М. Костић, наш први школовани социолог. Циљ овог научног скупа jе да се представи и анализира пут коjи jе током jедног века прешла социологиjа у Србиjи.

На дводневноj конференциjи преко 50 учесника изложиће броjне радове коjи се баве различитим аспектима социологиjе, од њених корена и развоjа, значаjних личности коjе су дале изузетан допринос на овом пољу, институционалног и развоjа на универзитетима и школама до различитих дисциплина и истраживачких проблема.

Детаљан програм конференциjе и текстове реферата истражите на порталу Српског социолошког друштва.

Слободан Јовановић

Социологиjа је млада наука која се формира средином 19. века. Оснивачем се сматра Огист Конт коjи jе у свом делу Курс позитивне филозофиjе направио класификациjу наука, a социологиjи поставио задатак да изучава друштво у целини.

Ђорђе Тасић

У Србиjи се ова наука jавља са почецима грађанског друштва и у окриљу њихових културних установа, међу коjима jе универзитет био наjважниjи. Прво институционално упориште социологиjе jе био Правни факултет у Београду, на коjем од 1935. постоjи катедра за социологиjу. Истакнуто место међу утемељивачима ове науке код нас заузимаjу Валтазар Богишић (1834–1908), Слободан Jовановић (1869–1958), Ђорђе Тасић (1892–1943), професори коjи учинили пионирске кораке у афирмациjи социологиjе као посебне академске науке. У међуратноj српскоj социологиjи велики допринос jе дао и Мирко Костић (1892–1956), предавач на правним факултетима у Суботици и Љубљани, аутор књиге Увод у општу социологиjу (Нови Сад, 1934), првог модерног уџбеника социологиjе. 

Радомир Лукић

Српско социолошко друштво основано jе у Београду 1954. Оснивач и први председник је био Радомир Лукић,  који јe после Другог светског рата предавао социологију као наставни предмет на Правном факултету у Београду, уводећи је тако први пут у редовну академску наставу у социјалистичкој Југославији. Наjважниjа фаза афирмациjе социологиjе као научне дисциплине било jе њено траjниjе институционализовање путем оснивања специjализованих социолошких катедри и засебних студиjских група, а затим и посебних истраживачких центара и самосталних социолошких научних института. 

Конференциjа „Сто година социологије у Србији“ одржава се 1. и 2. септембра на Авали, у Студентском одмаралишту Београд (Ул. Генерал Жданова бр. 201, бивши Авалски пут бр. 1, 11226 Београд-Пиносава). Програм почиње у суботу 1. септембра од 11.00. Истражите више: www.ssd.org.rs

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs