Научни круг

Светски дан птица

На свету постоји између 9 и 10 хиљада врста птица, али многим врстама прети изумирање уколико човек не промени свој однос према флори и фауни

Светски дан птица, 9. мај, је прави тренутак да се запитамо како свет изгледа из птичје перспективе и како је птицама у њему. За живот на планети Земљи неопходно је да имамо свест о значају птица и да разумемо колико је битно очувати ретке врсте.

Птице се налазе на свих седам континената, а највећа разноврсност врста им је у тропским подручјима. Данас постоји између 9 и 10 хиљаде врста птица на целом свету.

Заступљене су у свим подручјима људске културе, од религије и поезије, до популарне музике.
Велики број птичјих врста је осетљив на промене у животној средини. Климатске промене, загађења, промене у биљном покривачу, екстремни временски услови јесу фактори који се могу негативно одразити на њихова природна станишта, смањење популација и промене навика у сеоби.

Око 120 до 130 птичјих врста изумрло је као резултат људског деловања у последњих неколико векова. Данас многим врстама птица прети изумирање услед људског фактора – својим деловањем, крчењем шума, ми мењамо околину и утичемо на истребљење птица. Већина птица је данас индиректно угрожена људским деловањима.

Интензивни развој индустрије и многе активности у корист развоја цивилизације довеле су до угрожавања природних станишта птица. Сечом дрвећа и другим активностима уништавају се природна станишта птица, извори хране и гнездилишта, а број врста птица у стаништима је све мањи, као и осталих врста флоре и фауне.

Светски дан птица стога је блиско повезан са потребом да заштитимо природу и животну средину као заједнички задатак и одговорност свих нас.

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs