Na svetu postoji između 9 i 10 hiljada vrsta ptica, ali mnogim vrstama preti izumiranje ukoliko čovek ne promeni svoj odnos prema flori i fauni

Svetski dan ptica, 9. maj, je pravi trenutak da se zapitamo kako svet izgleda iz ptičje perspektive i kako je pticama u njemu. Za život na planeti Zemlji neophodno je da imamo svest o značaju ptica i da razumemo koliko je bitno očuvati retke vrste.

Ptice se nalaze na svih sedam kontinenata, a najveća raznovrsnost vrsta im je u tropskim područjima. Danas postoji između 9 i 10 hiljade vrsta ptica na celom svetu.

Zastupljene su u svim područjima ljudske kulture, od religije i poezije, do popularne muzike.
Veliki broj ptičjih vrsta je osetljiv na promene u životnoj sredini. Klimatske promene, zagađenja, promene u biljnom pokrivaču, ekstremni vremenski uslovi jesu faktori koji se mogu negativno odraziti na njihova prirodna staništa, smanjenje populacija i promene navika u seobi.

Oko 120 do 130 ptičjih vrsta izumrlo je kao rezultat ljudskog delovanja u poslednjih nekoliko vekova. Danas mnogim vrstama ptica preti izumiranje usled ljudskog faktora – svojim delovanjem, krčenjem šuma, mi menjamo okolinu i utičemo na istrebljenje ptica. Većina ptica je danas indirektno ugrožena ljudskim delovanjima.

Intenzivni razvoj industrije i mnoge aktivnosti u korist razvoja civilizacije dovele su do ugrožavanja prirodnih staništa ptica. Sečom drveća i drugim aktivnostima uništavaju se prirodna staništa ptica, izvori hrane i gnezdilišta, a broj vrsta ptica u staništima je sve manji, kao i ostalih vrsta flore i faune.

Svetski dan ptica stoga je blisko povezan sa potrebom da zaštitimo prirodu i životnu sredinu kao zajednički zadatak i odgovornost svih nas.

podeli