KONFERENCIJE

Dečji naučni kampovi

U oktobru ove godine održava se konferencija o dečjim naučnim kampovima, koji deci širom Evrope pružaju neformalno obrazovanje u raznim oblastima nauke

Konferencija na temu dečjih naučnih kampova (SCICAMP) održava se ove godine u Berlinu od 7. do 9. oktobra. Prijave za konferenciju su u toku, a za učešće se pozivaju organizatori dečjih naučnih kampova u svojim zemljama, kao i nastavnici koji se bave obrazovanjem u oblasti prirodnih nauka, tehnologije i matematike.

Učesnici konferencije pozvani su i da, ukoliko to žele, predstave svoj rad u formi koju odaberu: praveći postere, organizujući radionice ili predavanja.

Dečji naučni kampovi su mesta na kojima, kroz pažljivo osmišljene i zabavne programe, deca razvijaju naučni pogled na svet, radoznalost, kreativnost i timski duh. U društvima zasnovanim na znanju dečji naučni kampovi predstavljaju važnu kariku u izgradnji naučno pismene omladine.

Konferencija poput ove u Berlinu je odlična prilika za povezivanje organizatora dečjih naučnih kampova širom Evrope, kao i za razmenu dosadašnjih iskustava u radu sa decom u kampovima.

Istražite više o dečjim naučnim kampovima.

Istražite više o konferenciji.

Istražite više o DNK projektu: Dečjim naučnim kampovima Centra za promociju nauke, održanima 2013, 2014. i 2015. godine.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs