АКТУЕЛНО

Ново поглавље за српску науку

Србија је 13. децембра у Бриселу, током преговора за чланство у ЕУ, отворила Поглавље 25 посвећено науци и истраживању

Фото: Wikipedia

На Међувладиној конференцији одржаној у Бриселу 13. децембра, током преговора за чланство Србије у Европској Унији, наша земља је отворила Поглавље 25, које се односи на науку и истраживање. Ово представља веома важан корак за Србију у процесу европских интеграције. 

Да би поглавље било отворено, неопходна је сагласност свих 28 земаља чланица Европске Уније. Србија је током јучерашњег дана отворила два нова, а до сада је укупно отворено шест поглавља. Међутим оно прод бројем 25 је прво које је одмах привремено затворено.

“Имали смо пре недељу дана састанак пододбора за истразивања и иновације, и ту смо отварали тему по тему”, каже Виктор Недовић, помоћник министра за међународне односе у Министарству просвете, науке и технолошког развоја. “Привременим затварањем се неће зауставити процес приступања у овом делу, напротив. Србија интензивно наставља својим путем придруживања”, објашњава Недовић.

Привременим затварањем поглавња, Европска унија је констатовала је да смо у овом Поглављу постигли довољан степен усаглашености са правним тековинама ЕУ. Када је ово случај поглавље се истовремено отвара и затвара.  

“Отварање и привремено затварање са једне стране представља признање за до сада учињено, а са друге је путоказ ка даљем унапређењу система и достизању највиших европских стандарда”, додаје Недовић. 

У извештају о скринингу Поглавље 25 – Наука и истраживање из 2015. године, Србија је навела да може да прихвати правне тековине ЕУ у области науке и истраживања, као и да не очекује никакве потешкоће у погледу спровођења правних оквира до приступања ЕУ.

Србија је одредила седам области научних истраживања које ће у наредном периоду бити приоритет финансирања, поред осносвних истраживања и улагања у технолошки развој. У извештају се такође наводи да су ових седам области веома сличне оним областима које су наведене као Велики изазови нашег времена под окриљем програма финансирања научних истраживања ЕУ, Хоризонт 2020.

У досадашњим преговорима, важну улогу имале су институције као што су министарства Владе Републике Србије, БИА, Фонд за иновациону делатност и многи други, али и Центар за промоцију науке.

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs