IZLOŽBE

Izložba o životu Roma u Beogradu

U Galeriji nauke i tehnike SANU u aprilu će biti otvorena izložba o životu i običajima Roma u Beogradu između dva rata

Od 7. do 29. aprila, u Galeriji nauke i tehnike SANU, biće otovrena izložba „Život na ivici. Stanovanje beogradskih Roma 1919–1941“, autora Zlate Vuksanović-Macure i Vladimira Macure. Organizator ove izložbe je Odbor SANU za proučavanje života i običaja Roma.

Izložba prikazuje naučno argumentovane činjenice o uslovima stanovanja Roma u međuratnom Beogradu, a na njoj je predstavljena stambena situacija Roma koji su živeli u nekoliko najpoznatijih sirotinjskih naselja – Jatagan mala, Pištolj mala, Marinkova bara ili naselje Orlovska na Čuburi.

Postavka obuhvata bogat arhivski materijal, od planova i karata, preko fotografija i crteža do službenih prepiski i ličnih pisama. Izložbeni materijal najvećim delom potiče iz Istorijskog arhiva Beograda, Muzeja grada Beograda, Etnografskog muzeja u Beogradu i Narodne biblioteke Srbije. Deo fotografija je ustupio Miloš Jurišić iz svoje značajne kolekcije o Beogradu.

Podloga izložbe i izvor dela izložbenog materijala je knjiga dr Zlate Vuksanović Macure „Život na ivici: stanovanje sirotinje u Beogradu 1919–1941“. Postavka u Galeriji nauke i tehnike SANU je deo širih aktivnosti povodom obeležavanja 8. aprila, Međunarodnog dana Roma.

Osim izložbe, u GNT SANU biće organizovan i prateći program u vidu ciklusa od šest stručnih predavanja i okruglog stola.

Istražite više o ovoj izložbi.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs