Конференције

Физика и друштво

Европско физичко друштво организуjе шесту конференциjу на тему физике и друштва, у Београду, 2. и 3. октобра, у Ректорату Универзитета

Форум за физику и друштво jе продужена рука Европског друштва за физику (EPS), коjа за циљ има успостављање активниjе улоге EPS-а у диjалозима између физичара и доносилаца одлука на пољу политике и економиjе.

Форум има улогу катализатора у овом процесу, а то чини кроз радионице, састанке и конференциjе, на коjима окупља ове две групе, и акцентуjе теме коjе су од значаjа и за физичаре и за друштво уопште.

Под називом Improving the image of physics, у Ректорату Универзитета у Београду, 2. и 3. октобра ће бити одржан VI EPS Forum Physics and Society.

Циљ конференциjе jе размена искустава, идеjа и пракси различитих земаља, како би се већи броj студената заинтересовао за ову науку, али и да би се повећао броj радних места на пољу физике. Такође, важан елемент jе и побољшање опште слике коjу физика има у друштву, као и демонстрирање позитивног утицаjа коjи она има на економиjу Европе. Организатори се надаjу да ће ово за последицу имати веће истраживачке фондове и генералну подршку.

Током два дана скупа, Ректорат у Београду ће угостити многе реномиране иностране и домаће научнике и физичаре.

Програм jе доступан на овом линку.

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs