DAAD u Srbiji

Nemačka služba za akademsku razmenu, koja sarađuje i sa Centrom za promociju nauke, za cilj ima podržavanje veze naše akademske zajednice sa inostranstvom

DAAD (Nemačka služba za akademsku razmenu) je udruženje visokih škola u Nemačkoj. Njen glavni zadatak je finansijsko podržavanje akademske veze sa inostranstvom, pre svega putem razmene studenata i naučnika.

Informativni centar DAAD u Beogradu nudi podatke o studiranju i istraživanju u Nemačkoj, kao i o mogućnostima stipendiranja. DAAD osim dodeljivanja individualnih stipendija finansira i kooperacije između srpskih i nemačkih univerziteta i naučnih institucija.

Programi DAAD-a – Pakt stabilnosti za Jugoistočnu Evropu i Akademska obnova Jugoistočne Evrope – za cilj imaju dostizanje željenih kvalifikacija kod mlađih naučnika za primenu na univerzitetima, u privredi i javnoj upravi, izgradnju i negu mreže nemačkih predavača i istraživača i njihovih kolega u Jugoistočnoj Evropi, utemeljenje i konsolidovanje regionalnih, stručnih centara kompetencije i stipendiranje regionalne saradnje između visokoškolskih institucija, naučnika i studenata kao osnovu za evropske kooperacije.

Istražite više o DAAD Informativni centar Beograd

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs