Питер Чемберлен (1540 – 1596)

Форцепс

Медицински инструмент који се готово пет векова користи као помоћ при рођењу детета, више од 100 година био је тајна славне породице лекара

 Пише: Марија Видић

У медицини форцепс означава различите инструменате коjима се хватаjу обjекти. Нарочито се употребљава када прсти лекара нису довољно дуги или довољно танки да се нешто придржи, или jедноставно, нема довољно руку на располагању да се обави неки, наjчешће хируршки посао.

Многи од ових инструмената наликуjу клештима или маказама, а jедан броj њих користи се искључиво за помоћ током рађања бебе.

Гинеколошки форцепс, коjи се и данас употребљава код проблематичних и тешких порођаjа, ниjе се много променио од 16. века када jе први пут употребљен. Форцепс је смислио један од чланова чувене породице Чемберлен, коjа jе дала познате лекаре и хирурге тог доба. Два рођена брата, обоjица названа Пjер (или Питер у Енглескоj, пошто су као француски хугеноти емигрирали у Енглеску 1569) специjализовала су се за ову грану медицине. Стариjи брат Пjер и отац Вилиjам Чемберлен заједно су почели да користе инструмент.

Форцепс jе дуже од 100 година био велика таjна Чемберлена. Чак, толико је скриван да су га гинеколози из ове породице користили само у ситуациjама када би сви остали напустили собу у коjоj jе у току био порођаj, а породиљи су стављали повез на очи. У случаjу да форцепс ниjе био нужан, остаjао би сакривен у дрвеном сандуку.

У jавности се примерак форцепса коначно нашао 1723. године, када jе у Парискоj академиjи наука хирург Џон Палфин представио готово идентичан инструмент назван „руке Палфина“.

Данас се форцепс, врло сличан Чемберленовом, користи када се током порођаjа беба никако не спушта у порођаjни канал или када jе хитно потребно завршити порођаj због критичног стања маjке или бебе. Форцепс се као хватаљка поставља са бочних страна бебине главе и беба се лагано извлачи из канала. Док jе некада оваj захват био врло ризичан, чак понекад и са трагичним исходом, данас jе прилично безбедан и само се понекад завршава безопасним модрицама на бебиноj глави.

 

ИДЕЈЕ

Колико далеко стиже једна добра идеја? Ко је до ње први дошао? Зашто и како је постала тако распрострањена у свакодневици? Сазнајте више о малим стварима које су промениле свет.
Истражите текстове из рубрике ИДЕЈЕ.

 

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs