Naučni skup posvećen prvoj seriji časopisa Žena danas održava se u decembru u organizaciji Instituta za književnost i umetnost

U utorak i sredu, 15. i 16. decembra 2015. godine, u Institutu za književnost i umetnost, Kralja Milana 2, održaće se naučni skup Časopis Žena danas, posvećen „prvoj seriji“ časopisa Žena danas (1936–1940).

Časopis Žena danas predstavlja bogat izvor za proučavanje značajnog i dinamičnog društvenog, kulturnog i književnog trenutka druge polovine 30-ih godina 20. veka, ne samo u jugoslovenskom, već i u internacionalnom kontekstu. Pokrenut na inicijativu Komunističke partije Jugoslavije u ilegali, a kao feminističko glasilo, Žena danas je imala zadatak, poveren Mitri Mitrović i Dobrili Karapandžić, da pod maskom feminizma i paraleno sa idejama emancipacije žena propagira antifašizam i pacifizam, odnosno komunizam.

Koncipirana tako da ne samo osvoji već i prosveti što širu čitalačku publiku, Žena danas je veliki prostor posvetila književnosti i drugim umetnostima. U njoj su negovani kratka priča i poezija, prevodna književnost (E. Petrov, Čehov, O. Vajld), književna kritika, likovna kritika, likovni prilozi (ilustracije Pauline Sudarski; crteži Cuce Sokić; reprodukcije radova Kete Kolvic i aktuelnih srpskih slikarki) i tehnike fotokolaža i fotomontaže, pozorišna kritika i filmska kritika, a u časopisu su sarađivali književnici O. Davičo, A. Vučo, Ć. Sijarić, R. Zogović, M. Žicina, J. Bilbija, D. Maksimović i drugi, pored danas manje poznatih autorki.

26. decembra otvara se i izložba „U sobi sopstvenih portreta“, koju dr Stanislava Barać iz Instituta za književnost i umetnost realizuje uz podršku Biblioteke grada Beograda, i u koautorstvu sa Olgom Krasić Marjanović. Izložba će se baviti feminističkom štampom dvadesetih i tridesetih godina XX veka.

Program naučnog skupa:

 Utorak, 15. decembar 2015.

 • 10:00–10: 30 Otvaranje skupa

dr Bojan Jović, direktor Instituta za književnost i umetnost: Pozdravna reč

Stanislava Barać:  Uvodna reč

Prva sesija

Predsedava Aleksandra Đorđević

 • 10: 30–11:00 Veljko Stanić: Mitra Mitrović tokom 30-ih godina 20. veka
 • 11:00–11:30 Milica Ćuković: „Jedan je front“: predratna antifašistička glasila Naš život (1936–1938) i Žena danas (1936–1940)
 • 11:30–12:00 Ivana Pantelić: Partizanski brojevi Žene danas 

Druga sesija

Predsedava Jelena Milinković

 • 14.00–14:30 Iva Tešić: Jugoslovenski karakter Žene danas: saradnici i publika
 • 14: 30–15:00 Žaneta Đukić Perišić: Olga Timotijević kao urednica Žene danas 
 • 15: 30–16:00 Aleksandra Đorđević: Prijateljice i saradnice  Žene Danas: Agnes Smedli, Eleonora Ruzvelt i Dolores Ibaruri La Pasionarija

 Treća sesija

Predsedava Žarka Svirčev

 • 17:00– 17:30 Svetlana Stefanović: „Apel  za pravo glasa žena“
 • 17: 30–18:00 Marija Grujić: Ideje o feminističkom pokretu u Ženi danas
 • 18:00–18:30 Ana Kolarić: Pisma čitateljki: lično iskustvo/zajednički forum

 

Sreda, 16. decembar 2015.

Četvrta sesija

Predsedava Ana Kolarić 

 • 10:00– 10: 30 Bojan Jović: Poezija u Ženi danas: uz malu pomoć (nad)realista i prevodilaca
 • 10: 3011:00 Jelena Milinković: Socijalna literatura i/ili novi realizam
 • 11:00–11:30 Slavica Garonja Radovanac: Granična literatura (putopis, reportaža, feljton) u Ženi danas
 • 11: 3012:00 Tijana Tropin: Književni prevodi Olge Timotijević u Ženi danas

Peta sesija

            Predsedava Tijana Tropin

 • 14:00–14:30 Milanka Todić: Fotomontaže i fotokolaži u Ženi danas
 • 14: 30–15:00 Neda Radulović: Pozorišna kritika Žene danas 
 • 15:00–15: 30 Žarka Svirčev: Saharinski duhovni lanac: Feministička filmska kritika u Ženi danas

 Šesta sesija

            Predsedava Marija Grujić

 • 16:0016: 30 Jelena Josipović: Feministički, pacifistički i antifašistički  diskursi u člancima o Španskom građanskom ratu u časopisu Žena danas 
 • 16:30–17:00 Larisa Malić: Bibliografija časopisa  Žena danas. Problematika i nedoumice.

 

         Završna diskusija

podeli