Dokumenti

Usvojen Program promocije nauke

Vlada Republike Srbije je 6. aprila usvojila Program promocije nauke

Upravo na dan kada je otvoren Naučni klub, u četvrtak, 6. aprila, Vlada Republike Srbije je usvojila Program promocije nauke, najviši pravni akt koji Centar za promociju nauke može da predloži.

Nacrt ovog dokumenta je u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti pripremio Centar za promociju nauke, a u decembru 2016. godine građani su mogli da se uključe u javni dijalog i daju svoje komentare, kritike i predloge.

Program promocije nauke se odnosi na period od 2017. do kraja 2019. godine, a u pripremi je učestvovao niz eksperata iz različitih oblasti, od predstavnika naučne zajednice, preko organizacija civilnog društva i drugih aktera zainteresovanih za promociju nauke.

Kako se navodi u ovom dokumentu, on se donosi „u cilju razvoja kapaciteta istraživača za širenje naučne kulture, podsticaja komunikacije između naučnoistraživačkih organizacija sa državnom upravom, razvoja različitih programa promocije nauke i jačanja resursa za promociju nauke“.

U dokumentu se navodi i da se on bazira na principima dostupnosti, umrežavanja, kritičkog razmišljanja, etičnosti i balansa među oblastima.

Istražite Program promocije nauke

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs