Svetski dan nauke za mir i razvoj obeležava se svakog 10. novembra i ukazuje na značajnu ulogu nauke u društvu, kao i na neophodnost uključivanja šire javnosti u debate o značajnim problemima u oblasti nauke

 

Foto: Unsplash / Ousa Chea

Tekst: Bogdan Đorđević

Ove godine, kada se svet suočava sa pandemijom kovida-19, fokus Svetskog dana nauke za mir i razvoj je na „Nauci za i sa društvom u suočavanju sa globalnom pandemijom“ (Science for and with Society in dealing with the global pandemic).

Tokom nezapamćene zdravstvene krize, UNESKO nastoji da nauku približi društvu i osnaži međunarodnu saradnju koja je sada neophodna. Iz perspektive nauke, odgovor koji UNESKO daje strukturiran je oko tri glavne tačke: promovisanja međunarodne naučne saradnje, obezbeđivanja pristupa vodi i podrške ekološkoj obnovi.

UNESKO Svetski dan nauke za mir i razvoj obeležava organizovanjem onlajn foruma na temu „Nauka za i sa društvom u suočavanju sa globalnom pandemijom“.

Diskusiji se možete priključiti upotrebom haštega #ScienceDay.

Ovaj dan prvenstveno ukazuje na značaj nauke u svakodnevnom životu. Povezivanjem nauke i društva, Svetski dan nauke za mir i razvoj ima cilj da građane upozna sa novim naučnim dostignućima. Ovo je dan koji nudi priliku za mobilizaciju svih relevantnih aktera za ovu temu – od vladinih zvaničnika, preko medija, pa do učenika u školama.

 

Kratka istorija

Svetski dan nauke je datum koji je predložen na Svetskoj naučnoj konferenciji u Budimpešti 1999, sa ciljem da se skrene pažnja na potrebu za novom vezom između nauke i društva. UNESKO je ustanovio Svetski dan nauke za mir i razvoj, koji je prvi put obeležen 10. novembra 2002. godine. Na proslavi su učestvovali različiti partneri, poput vladinih, međuvladinih i nevladinih organizacija, nacionalnih komisija UNESKO-a, naučnih i istraživačkih institucija, strukovnih udruženja, medija i škola.

Smatralo se da je to prilika da se svake godine iznova potvrdi posvećenost postizanju ciljeva proklamovanih u Deklaraciji o nauci i upotrebi naučnog znanja i da se isprate preporuke iz Naučne agende: Okvir za akciju.

Ustanovljenje Svetskog dana nauke za mir i razvoj pomogao je da se pokrenu mnogi konkretni projekti i programi za finansiranja nauke širom sveta. Takođe, to je dodatno podstaklo saradnju između naučnika koji žive u regionima u kojima bukte sukobi – jedan od primera je stvaranje Izraelsko-palestinske naučne organizacije (IPSO), koju podržava UNESKO.

Ideja Svetskog dana nauke za mir i razvoj jeste da istakne značaj uloge nauke i naučnika u stvaranju održivih društava, kao i o neophodnosti da se građani više uključe u naučne procese i više informišu o naučnim istraživanjima.

 

podeli