U procesu EU integracija otvoriće se poglavlje posvećeno i nauci i istraživanju

Tekst: LJ. Ilić

Poglavlje 25, posvećeno nauci i istraživanju, jedno je od prvih pitanja na dnevnom redu u procesu pregovora za pristup Srbije Evropskoj uniji. U ovom delu pregovora, važnu ulogu imaju institucije kao što su ministarstva Vlade Republike Srbije, BIA, Fond za inovacionu delatnost i mnogi drugi, ali i Centar za promociju nauke.

Šta označava poglavlje 25 i koji je put Srbija prošla do ove tačke na polju evropskih integracija? Srbija je postala deo integrisanih procesa na polju nauke i istraživanja, kojim se poglavlje 25 bavi, od 2006. godine. Te godine naša zemlja je dobila mogućnost da aplicira za Okvirne programe 6  (FP 6), a vrlo brzo nakon toga i za Okvirni program 7 (FP7). Ovi programi su bili glavni instrument Evropske unije za finansiranje naučnih istraživanja od 2006. do 2013. godine.

Kroz Okvirne programe, srpski naučnici i istraživači bili su u prilici da konkurišu za finansijsku pomoć za svoje projekte, kao i da imaju pristup raznim bazama naučnih podataka, komunikacionim mrežama i raznovrsnoj istraživačkoj infrastrukturi.

Novi program Evropske unije za istraživanje i inovacije, Horizon 2020, odnosi se na period od 2014. do 2020. godine. On predstavlja veliko pojednostavljenje putem jedinstvenog skupa pravila, a objediniće sve trenutne programe za finansiranje naučnih istraživanja i inovacija.

Trenutni status Srbije u procesu evropskih integracija jeste stavljanje poglavlja 25 – nauke i istraživanja – na dnevni red. Ovo je jedno od 35 poglavlja pravnih tekovina EU o kojima se pregovara. U stvarnosti, otvaranje ovog poglavlja za srpske naučnike, naučne institucije i istraživače znači početak usklađivanja postojećih zakona sa standardima EU, a time i mogućnost lakše saradnje i povezivanja na polju nauke.

Pored poglavlja o nauci i istraživanju, na dnevnom redu u procesu evropskih integracija u Srbiji su još tri poglavlja: 20 (preduzetništvo i industrijska politika), 30 (ekonomski odnosi sa inostranstvom) i 31 (spoljna, bezbednosna i odbrambena politika).

Ovim temama bio je posvećen i seminar koji su 12. i 13. novembra u Narodnoj skupštini Srbije organizovali Kancelarija za evropske integracije i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“.

Srbija, kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od marta 2012. godine, temeljno se priprema za pregovore o pristupanju i kroz ovaj projekat. Planirano je da do kraja projekta 2015. godine resorna ministarstva dostave najmanje tri završena skrining izveštaja i strategije za dalji proces pregovaranja čiji je cilj kompetentno i efikasno vođenje pregovora o pristupu Srbije EU.

 

podeli
povezano
Tvorac Sretenjskog ustava
Asteroid Dejvid Bouvi