Centar za promociju nauke, kao nacionalna kontakt tačka projekta i mreže Scientix od 2017. godine, organizuje seriju radionica pod nazivom „Naučno obrazovanje za odgovorno društvo“. Cilj ovih događaja je predstavljanje savremenih STE(A)M obrazovnih praksi koje objedinjuju različita naučna znanja i oblasti, i povezuju ih sa realnim okruženjem i izazovima.

Horizont 2020 projekat Scientix predstavlja najveću evropsku mrežu nastavnika i drugih aktera u domenu prirodnih nauka, koja omogućava razmenu znanja, materijala i iskustava, i promoviše STEM discipline i nove pedagoške pristupe. Scientix portal objedinjuje veliki broj alata, sistema podrške i mogućnosti za kontinuiranu obuku nastavnika kroz različite vebinare i kurseve, koji su otvoreni i svima dostupni.

Radionica u Kraljevu realizuje se u saradnji sa Fondacijom „Ana i Vlade Divac“ kroz projekat „Obrazovanje za digitalno društvo“. Događaj je istovremeno i prilika da se predstave metodologije i rezultati drugih projekata u domenu naučnog STE(A)M obrazovanja u kojima učestvuje CPN, kao što su SALL, DoSE, ODYSSEy, Hypatia i STEM School Label.

Nakon jednočasovne radionice, učesnicima će biti predstavljena izdanja CPN-a, sa osvrtom na njihovo korišćenje u formalnom i neformalnom obrazovanju.

podeli