Konferencija „Kreativne i savremene STEM obrazovne prakse” osmišljena je sa ciljem predstavljanja i deljenja aktuelnih metodologija, pristupa i rezultata u domenu STEAM obrazovanja (engl. STEAM: science, technology, engineering, arts and mathematics), aktivnog povezivanja nastavnika i škola širom Srbije, i uspostavljanja nacionalnih saradnji, projekata i takmičenja. Relevantnost i uspešnost savremenih STEAM praksi višestruko su valorizovane i potvrđene brojnim istraživanjima i projektnim aktivnostima, te mogućnosti koje ovakav pristup nudi polako ulaze u nacionalne kurikulume brojnih evropskih zemalja.

Konferencija se održava pod okriljem najveće evropske mreže STEM obrazovanja − Scientix, koja se finansira kroz program Horizont 2020, kao i nekolicine projekata i inicijativa u kojima učestvuje Centar. Erazmus+ projekat DoSE − Development of STEAM Education, posvećen je prikupljanju, testiranju i predstavljanju najboljih STEAM praksi na evropskom nivou. Horizont 2020 projekat SALL − Schools as Living Labs, objedinjuje tri metodološka pristupa (otvorena škola, otvorena laboratorija i kreiranje sistema ishrane), u nastojanju da se lokalna zajednica i škole povežu i deluju sinergetski i koordinisano, zarad zajednički definisanih ciljeva. Unicef projekat Unlocking STEM: Teachers and students for better air sprovodi aktivnu ekološku edukaciju đaka po pitanju kvaliteta vazduha i zaštite životne sredine, kroz multidisciplinarne kurseve i ekstrakurikularne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama u Srbiji.

U okviru projekta „Podrška STEAM obrazovanju u srednjim školama”, kojim rukovodi Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku NCR fondacije i CPN-a, više od 10.000 učenika u Srbiji dobilo je uslove za kvalitetnije obrazovanje u domenu nauke, tehnologije, inženjerstva, umetnosti i matematike, kroz obezbeđivanje raznovrsne opreme školama, unapređivanje kompetencija nastavnika i organizovanje STEAM aktivnosti. U tom kontekstu, na konferencije će se održati i Mejkers forum koji će okupiti uključene škole i predstavnike tri novootvorena Mejkers spejsa, u Leskovcu, Šapcu i Kikindi, koji zajedno sa Beogradom, lokalnim zajednicama i pojedincima, čine dostupnim nove tehnologije, alate i mašine koje omogućavaju realizaciju ideja i razvoj prototipova, pružajući radni prostor za umrežavanje, kreiranje i razmenu znanja, ali i za realizaciju projektne i praktične nastave školama.

Kao i tokom prethodnih Scientix konferencija u Srbiji, ovo će biti prilika i da se predstave i sumiraju rezultati i iskustva onih nastavnika koji su već deo Scientix zajednice, preko svojih projekata ili ambasadorske uloge koju obavljaju. Govornici na konferenciji će se baviti i društveno aktuelnim temama, poput klimatskih promena i zaštite životne sredine, komuniciranja složenih naučnih tema na otvoren način, motivacije učenika ka STEM temama i profesijama, kao i brojnim drugim temama koje su fokus projekta Scientix.

Centar za promociju nauke je početkom 2017. godine postao nacionalna kontakt tačka najveće evropske mreže STEM obrazovanja − Scientix, čime se Srbija prvi put formalno uključila u zajednicu koja okuplja nastavnike i druge profesionalce u obrazovanju u Evropi i širom sveta. Scientix-om rukovodi European SchoolNet, asocijacija evropskih ministarstava zaduženih za obrazovanje, u kojoj je Srbija pridruženi član od 2020.

Konferencija „Kreativne i savremene STEM obrazovne prakse” akreditovana je kao stručni skup kod Zavoda za unapređivanje i vrednovanje obrazovanja (ZUOV).

 

 

 

podeli