U okviru OpenSciComm 2022 konferencije, u Jugoslovenskoj kinoteci, 23. novembra 2022. godine, održaće se i jedan jednodnevni skup. Naime, radi se o dva HORIZONT 2020 projekta, RRI2SCALE & TeRRIFICA, koji će zajedničku završnu konferenciju organizovati u Beogradu. Stejkholderi iz cele Evrope biće prisutni u glavnom gradu Srbije čitave nedelje, što će biti odlična prilika za upoznavanje, umrežavanje i buduće saradnje.

Događaj će uključiti prezentacije oba projekta, interaktivne sesije, okrugle stolove otvorenog tipa, kao i inspirativne razgovore o RRI i regionalnom razvoju od strane pozvanih govornika i publike.

RRI2SCALE (20. januar 2020 – decembar 2022) je projekat koji se bavio proučavanjem buduće istraživačke i inovacijske razvojne putanje na regionalnom nivou, sa fokusom na tri polja: pametni gradovi – transport – energija. U okviru projekta je osmišljen i pilotiran sveobuhvatan pristup zasnovan na složenoj analizi koja bi doprinela osmišljavanju načina da se pomogne odabranim evropskim pilot-regijama u adekvatnom i održivom bavljenju svojim regionalnim dilemama u razvojnim poljima koja se odnose na transport, energiju i pametne tehnologije. Saznajte više o RR2Scale projektu.

TeRRIFICA (20. januar 2019 – decembar 2022) projekat ima za cilj da aktivno utiče na politike borbe protiv klimatskih promena podstičući odgovorna istraživanja i inovacije u šest evropskih regiona. Projekat je istraživao buduće vizije klimatskog pejzaža ovih gradova 2030. godine bazirane na primedbama i predlozima definisanim na osnovu materijala prikupljenog putem alata za mapiranje različitih aktera u pilot gradovima i regionima. Saznajte više o projektu TeRRIFICA.

 

 

Registrujte se i pridružite nam se na ovom putu ka odgovornim i održivim evropskim regijama!

Obrazac za registraciju je dostupan ovde.

Konferencija je otvorenog tipa, ali sa ograničenim kapacitetom. Troškovi putovanja i smeštaja nisu pokriveni.

 

 

podeli