Pred otvaranje festivala Art & Science krajem aprila, predstavljamo rad Dragana Ilića, jednog od domaćih umetnika koji je u septembru učestvovao na čuvenom festivalu Ars elektronika

Tekst: Ljiljana Ilić

Rad umetnika Dragana Ilića, koji zadire u sferu robotike i pravi je primer spleta umetnosti, nauke i novih tehnologija, bio je jedan od najatraktivnijih elemenata na festivalu Ars elektronika u Lincu. Centar za promociju nauke posebnu pažnju poklanja umetnicima inspirisanim naukom i nauci bliskim temama i sarađuje sa ovim umetnikom koji poseduje izvanrednu zbirku savremene umetnosti i eksperimentalni studio u Ritopeku, kraj Beograda.

Na festivalu Ars elektronika u Lincu, Ilić se predstavio projektom Roboaction(s) A1K1, koji prikazuje postmedijsku umetničku praksu u okviru koje kombinuje crtež, pokret, zvuk i video, a podrazumeva desetominutni performans/gestualnu akciju sa visokotehnološkim robotom Kuka K210+DI.

Uz rotiranje tela, koje umetniku obezbeđuje robot, Ilić koristi specijalno konstruisanu napravu sastavljenu od nizova olovki ili četki. Umetnik izvodi dinamične, monumentalne crteže na papiru ili platnu, praveći tonske i video zapise svojih umetničkih akcija. Ilićev performans idejno je zasnovan na futurističkoj zamisli o postizanju interakcije tela i mašine, stvaranju multifunkcionalne mobilnosti i ostvarivanju hibridnog tela, odnosno androida.

Novi umetnički prostor u Ritopeku nadomak Beograda, koji je Ilić pokrenuo 2007. godine, zamišljen je kao prostor namenjen podršci radikalnim eksperimentima u oblasti savremene umetnosti. „Cela moja umetnička filozofija potiče od toga da se mi umetnici mučimo s prirodom. Ne verujem toliko prirodi koliko verujem da će inteligencija kad-tad uzeti prirodu pod svoje i početi da je kontroliše“, kaže Ilić.

Tokom izložbe Art & Science, koju Centar za promociju nauke otvara u Kulturnom centru Beograda, 27. aprila, i koja će se odvijati na više lokacija sve do kraja maja, gostujući umetnici, a moguće i šira publika, biće u prilici da posete umetnički prostor u Ritopeku i učestvuju u performansu Dragana Ilića.

Više o programu Art & Science festivala za 2017. uskoro ovde.

podeli