V.d. direktora Centra za promociju nauke dr Marijana Brkić i rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke Dobrivoje Lale Erić posetili su Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i tom prilikom sa direktorkom Instituta dr Gazelom Pudar Draško potpisali Memorandum o saradnji. Nastavak saradnje predstavlja kretanje ka zajedničkom cilju u oblasti naučnoistraživačkog, naučnopopularnog i umetničkog rada, i njihove primene u funkciji unapređivanja kvaliteta obrazovanja, promocije nauke, kulturne baštine i savremenog stvaralaštva.

„Jedan od ciljeva našeg rada u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju je isticanje javne uloge društveno-humanističkih nauka. Nadamo se da će nastavak i produbljivanje saradnje sa Centrom za promociju nauke pomoći u približavanju aktuelnih naučnih tema građanima“, izjavio je povodom potpisivanja Memoranduma dr Vujo Ilić, pomoćnik direktorke.

„Centar za promociju nauke već dugo godina sarađuje sa Institutom za filozofiju i društvenu teoriju,  i potpisivanje Memoranduma je zapravo samo formalizacija naših dubokih odnosa koji se prostiru od domena uticaja nauke i veštačke inteligencije na društvo do art&science programa“, izjavila je dr Marjana Brkić, v.d. direktora Centra za promociju nauke.

Saradnja između Instituta i Centra za promociju nauke na popularizaciji teorije i istraživanja postoji već godinama, kroz razne projekte i angažman individualnih naučnika i naučnica.

Potpisivanjem Memoranduma ovaj vid saradnje dodatno će proširiti vidljivost i značaj javne uloge društveno-humanističkih nauka kroz organizovanje izložbi, predavanja, radionica, skupova i festivala.

podeli