Novu sezonu panela „AI pod zvezdama“ otvorili su u četvrtak, 28. marta, u Naučnom klubu Beograd, eksperti iz domena privatnosti podataka, digitalne bezbednosti i otvorenog pristupa znanju: Danilo Krivokapić, direktor Fondacije SHARE, Ivana Filimonović, savetnica u Sektoru za nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti, Ana Toskić Cvetinović, izvršna direktorka Partneri Srbija, i Igor Ćika, direktor PDCA Konsalting DOO, dok je debatu moderirala Tanja Jakobi, izvršna direktorka Centra za istraživanje javnih politika.

Panel je bio posvećen novim inicijativama u domenu primene tehnologija čiji kapaciteti za društvenu, političku i ekonomsku disrupciju izazivaju kontroverze širom sveta. Između ostalog, govorilo se o odredbama upravo usvojenog zakona Evropske unije o veštačkoj inteligenciji (AI Act), Strategiji zaštite podataka o ličnosti u Srbiji za period 2023–2030, kao i o praktičnoj primeni najavljenog zakona Srbije o veštačkoj inteligenciji.

Danilo Krivokapić, direktor Fondacije SHARE, kaže da je za Srbiju od ogromnog značaja da što pre usvoji zakon o veštačkoj inteligenciji, koji bi trebalo da se oslanja na nedavno usvojen AI Act:

„Time bismo među prvima ispratili trend koji je postavila EU u ovoj oblasti, što bi imalo pozitivne efekte, kako za domaću privredu i sve koji se bave veštačkom inteligencijom i inovacijama u domenu digitalnih tehnologija tako i za građane i zaštitu njihovih prava. Bitno je takav zakon prilagoditi domaćem pravnom okviru kako bismo izbegli nedoslednosti, a zatim i uskladiti kaznenu politiku sa EU kako bi primena bila što izvesnija.“

Autor: Marko Risović

Srbija je u avgustu 2023. godine usvojila Strategiju zaštite podataka o ličnosti za period 2023–2030, a jedan od njenih ciljeva je i unapređenje sistema zaštite podataka o ličnosti pri razvoju i primeni novih tehnologija u procesima digitalizacije.

Ana Toskić Cvetinović, izvršna direktorka Partneri Srbija, organizacije koja prati ovu oblast, kaže da Strategija prepoznaje i potrebu za unapređenjem postojećeg pravnog okvira, kao i regulisanje „oblasti ili pojmova u vezi sa razvojem novih tehnologija poput obrade genetičkih ili biometrijskih podataka“.

Toskić Cvetinović naglašava i da je ovo druga po redu Strategija zaštite podataka koju je Srbija donela, nakon prve koja je usvojena 2010, i koja je, nažalost, ostala bez akcionog plana i praktične primene:

„Treba sprečiti da slična sudbina dočeka i novu strategiju, imajući u vidu da su već prošli rokovi za usvajanje akcionog plana koji bi je pratio, a koji bi trebalo da bude operacionalizacija i konkretizacija postavljenih ciljeva. Bez toga, strategija neće imati većeg uticaja niti na šire polje zaštite podataka niti na preciznije uređenje odnosa prava na privatnost i novih tehnologija.“

Ivana Filimonović. Autor: Marko Risović

Ivana Filimonović, savetnica u Sektoru za nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti, istakla je da je još jedan od ciljeva usvojene Strategije i to da građani još više osveste koliko je zaštita podataka o ličnosti važna, kao i na koje sve načine mogu da ostvare svoja prava:

„Građani Srbije su u ovom trenutku daleko više upoznati sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i pokazuju veći stepen interesovanja u odnosu na period od pre 15 godina, kada je prvi put uspostavljena zaštita podataka o ličnosti u Srbiji. Naravno, taj nivo svesti još nije na zadovoljavajućem nivou i upravo zbog toga jedan od ciljeva usvojene Strategije je upravo unapređena svest o značaju zaštite podataka o ličnosti i načinima ostvarivanja prava.“

Igor Ćika, direktor PDCA Konsalting DOO, i akreditovani ekspert – trener, sa više od 200 treninga u oblasti sistema menadžmenta, bezbednosti informacija, procene rizika i zaštite podataka. Govoreći o izazovima veštačke inteligencije, Ćika je rekao da postoji veoma mnogo etičkih izazova u vezi sa privatnošću, zaštitom podataka o ličnosti, diskriminacijom po najrazličitijim osnovama:

„Veštačka inteligencija nema ‘moralnih dilema‘, ona ne poseduje osnovne vrednosti ili moral, i ne donosi odluke na osnovu dobrobiti drugih ili onoga što je dobro za većinu“, rekao je Ćika i dodao: „Bezbednost podataka je nešto na šta kompanije moraju da postave fokus u doba novih tehnologija, tako i kod veštačke inteligencije, jer ona zavisi od velike količine podataka, pa su rizici od ‘curenja informacija‘ ili njihove zloupotrebe veliki.“

Sledeći panel „AI pod zvezdama“, koji zajednički organizuju Centar za istraživanje javnih politika, Srpsko društvo za veštačku inteligenciju i Centar za promociju nauke, održaće se u aprilu.

Autor: Marko Risović
podeli