Drugi ovogodišnji panel „(Raz)očaravanje: Koje su nam veštine potrebne da bismo upravljali AI-jem“, posvećen je novim inicijativama u domenu primene tehnologija čiji kapaciteti za društvenu, političku i ekonomsku disrupciju izazivaju kontroverze širom sveta.

Prema analizi konsultantske kuće Mekinsi iz 2023, generativna veštačka inteligencija (Large Language ModelsLLM) će dostići prosečne ljudske performanse do kraja decenije, a do 2040. će se takmičiti sa najboljih 25% ljudskog kadra u izvršavanju mnogih zadataka, što je 40 godina brže nego što su stručnjaci prethodno predviđali. Da li je to zaista tako ili ćemo sa pravim znanjima i veštinama uspešno koristiti LLM u radnim procesima od STEM oblasti do kreativne industrije? Da li smo previše očarani generativnim jezičkim modelima i veštačkom inteligencijom uopšte pa previđamo da je ljudski misaoni proces daleko složeniji od onoga što nam ona nudi, ili naprotiv ljudskom umu pridajemo veći značaj no što ga on ima? Šta znanje i veštine imaju s tim i da li obrazovanje može da nam pomogne da uspešno upravljamo veštačkom inteligencijom, a ne ona nama?

Ukoliko vas interesuju ove teme i želite da prisustvujete panelu u Naučnom klubu, prijavite se OVDE. 

Vreme: Četvrtak, 25. april, 18.30 časova

Mesto: Naučni klub Beograd, Kralja Petra 46

Učestvuju: 

Nejboša Vasiljević, direktor za veštačku inteligenciju, Fondacija Petlja

dr Danijela Šćepanović, Ministarstvo prosvete, Sektor za digitalizaciju u prosveti

dr Aleksandar Baucal, redovni profesor psihologije na Filozofskom fakultetu

Andrej Botka, inženjer mašinskog učenja, Sigmoid

Moderira: 

Tanja Jakobi, izvršna direktorka Centra za istraživanje javnih politika

podeli