Mikrogalerija je poseban izložbeni deo Naučnog kluba Beograd, u Ulici kralja Petra 46, koji direktno komunicira sa prolaznicima i poziva publiku da otkrije pojmove, oblasti ili fenomene iz sfere nauke. Ona je prozor u aktivnosti i sadržaje Centra za promociju nauke, gde je u pet kvadratnih metara prikazana naučna oblast, program ili projektna tema koja nam je u aktuelnoj sezoni u fokusu. Ovo nije samo izlog, već prostor pravih interaktivnih naučnopopularnih postavki, koje svi mogu videti, a često i isprobati, pokrenuti ili poslušati.

Postavke u Mikrogaleriji su multimedijalne, i publika je u prilici da interaguje sa izlogom i elementima postavke. Namera je da se na taj način pobudi mašta, pokrenu razmišljanja, radoznalost i da se publika zainteresuje za nauku. Do sada su postavke imale senzore kojima se pokreću svetlo, animacija, video, mehaničko pomeranje elemenata, uključivale su upotrebu telefona (skeniranje QR kodova ili upotreba kamere), kao i inetarakciju sa osobom unutar prostora.

Cilj ovog otvorenog poziva je da se angažuje šira stručna javnost u kreiranju naučnopopularnih sadržaja i podstakne kreiranje van postojećih okvira struka kao što su dizajn, arhitektura, mašinsko inženjerstvo, elektronika. U krajnjoj liniji, cilj nam je da približimo ove struke u kreativnom i kompleksnom poduhvatu koji zahteva ukrštanje više disciplina za realizaciju ideje.

TEMA OTVORENOG POZIVA: ANTROPOCEN

Da li ste razmišljali o ljudskom otisku na planeti Zemlji? Svet u kojem živimo oblikuju ljudi, koji imaju dominantnu ulogu u ekološkim sistemima. Ljudski uticaj je toliko velik, da se već prepoznaje u svim slojevima planete (bušotine, deponije, radioaktivne čestice, ozonske rupe…).

Pojam antropocen okupira ne samo geologe, već i druge naučnike kako iz tehnoloških, primenjenih, tako i društvenih, humanističkih nauka. Bez sveobuhvatnog pristupa zapravo i ne možemo razumeti pojam antropocena, koji ne obeležava samo doba koje možemo videti ili zabeležiti u geološkim slojevima, već ga opažamo i svim čulima, ali i kroz emotivni doživljaj.

Iako je debata o novom geološkom dobu pod nazivom antropocen još u toku i čeka na formalno prihvatanje, sama kovanica ne ostavlja nas ravnodušnim i bez kritičkog stava, i već je zauzela značajno mesto u naučnim, umetničkim i društvenim diskursima.

Navešćemo neka pitanja, a vas pozivamo da postavite nova i vama relevantna i ponudite moguće odgovore na njih, kao i perspektive koje iz njih proističu.

Kakav je život i suživot u antropocenu? Šta ćemo jesti? Kako će naša svakodnevica u gradovima izgledati? Šta je zajedništvo i zajedničko u antropocenu? Kako smo se prilagodili i kako ćemo se prilagođavati? Kako će izgledati budućnost i koliko dugo će trajati antropocen? Po čemu bismo želeli da ga pamtimo?

Pozivamo vas da suočeni sa zabrinjavajućim ekološkim, ali i društvenim okolnostima, pokrenete svoju kreativnost i na taj način podstaknete zajednicu da sa vama i nama aktivno i angažovano promišlja o njima.

KRITERIJUMI ZA IZBOR

Naučna utemeljenost – informacije koje se prikazuju, upotrebljavaju ili reinterpretiraju potrebno je da budu naučno zasnovane i argumentovane, da potiču iz relevantnih izvora.

Interaktivnost – prostor Mikrogalerije je zamišljen kao prostor za interaktivne postavke. Naša namera je da publika nema samo ulogu posmatrača, već i da interaguje sa sadržajem unutar prostora Mikrogalerije, kako bi u celosti razumela temu i postavku.

Igrovnost – publika Mikrogalerije su svi građani različitih starosnih grupa, a namera je da što širem delu društva približimo naučne koncepte i teme na igriv način. Igrivnost u ovom slučaju ne smatramo samo zabavom, naprotiv, igra je neverovatan alat za učenje. Igra je sve ono što pobuđuje našu znatiželju na jednostavan način.

Kritička pozicija – važno nam je da kroz postavku razumemo vašu poziciju ili odnos prema temi, a još važnije da sama postavka pobudi kod publike njihovo kritičko promišljanje i pozicioniranje.

Interdisciplinarnost – za rad na postavkama u Mikrogaleriji neophodan je interdisciplinarni i timski rad, kako bi se sveobuhvatno, tematski, sadržajno, tehnički i prostorno ideja realizovala i predstavila.

Razrađenost grafičkih i tehničkih prikaza – od velikog značaja za izbor i realizaciju rešenja jeste adekvatna i potpuna tehnička dokumentacija, koja jasno prikazuje postavku: dimenzije i pozicije elemenata u osnovi, preseku, izgledu ili 3D modelu. Bažni su nam i sami opisi – materijalizacija, likovnost i popis komponenata i uređaja koji su potrebni za realizaciju ideje.

KO MOŽE DA UČESTVUJE:

Ovaj poziv je otvoren ka najširem broju mislilaca, istraživača i stvaralaca iz raznih disciplina (društvene, humanističke, prirodne i tehničke nauke). Zbog kompleksnosti koja je zahtevana u dosadašnjim postavkama u Mikrogaleriji, kao i zbog neophodnosti za naučnom utemeljenošću, umetničkim pristupom i iskustvom u realizaciji ideja, preporučujemo da se na ovaj poziv prijave autorski timovi koji okupljaju pojedinci i/ili grupe kojima su bliski nauka, umetnost, edukacija i proizvodnja interaktivnih sadržaja i dizajn.

BUDŽET ZA IZVOĐENJE POSTAVKE:

Za izvedbu izabranog rešenja planiran je budžet za realizaciju postavke koji pokriva troškove materijala, komponenti, izrade, montaže i demontaže postavke. U samoj realizaciji predstavnici Centra i autori ili predstavnici autorskog tima zajednički će raditi na dinamici realizacije postavke. Sama postavka i rad na realizaciji biće podržani i u okviru Mejkers spejsa – otvorenom radionicom CPN-a, kao i resursima unutar njega.

Maksimalan budžet za izvođenje postavke je 200.000 din. i ne uključuje honorare autora.

DOSTAVLJANJE PREDLOGA

Prijava se nalazi na sledećem linku

Sva pitanja možete poslati na mikrogalerija@cpn.rs

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku

 

podeli