Otvoreni dan instituta Srbije biće održan 10. novembra 2017. godine, na Međunarodni dan nauke za mir i razvoj

Otvoreni dan instituta Srbije (ODIS) biće održan 10. novembra 2017. godine, na Međunarodni dan nauke za mir i razvoj, koji se na svetskom nivou obeležava pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija.

Cilj ove manifestacije je da pruži priliku celokupnom građanstvu, a pre svega srednjoškolcima i studentima, da se upoznaju sa naučnicima i naučnoistraživačkim radom koji se odvija u institutima u našoj zemlji.

Program manifestacije je namenjen različitim ciljnim grupama. Biće pripremljen poseban tematski sadržaj koji će srednjoškolcima i studentima omogućiti da se u neposrednom kontaktu sa zaposlenima u naučnom institutu upoznaju sa njihovim radom. Program namenjen široj publici podrazumeva predstavljanje tekućih istraživanja i obilazak radnih prostorija.

Manifestaciju je podržala Komisija Republike Srbije za saradnju sa Uneskom.

Istražite više program Otvorenog dana.

podeli