Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Univerzitet u Novom Sadu i OIC, organizuju predstavljanje Objedinjenog istraživačkog centra

 

Objedinjeni istraživački centar (Joint Research Center) igra važnu ulogu u pružanju naučne i tehnološke podrške proširenju i procesu pristupanja Evropskoj uniji. OIC je član Interservisne grupe Proširenje i sarađuje sa Generalnim direktoratom EU za proširenje u okviru pregovora o pristupanju.

Misija OIC-a kao unutrašnjeg servisa Evropske komisije jeste da za potrebe Komisije obezbedi nezavisnu tehničku podršku donošenja politika EU zasnovanu na naučnim podacima.

U tesnoj saradnji sa generalnim direktoratima koji ustanovljavaju politiku EU, OIC se usredsređuje na najvažnije socijalne izazove, stimulišući inovativnost kroz razvoj novih metoda, alata i standarda, prenosi znanje među zemljama članicama i istraživačkim zajednicama i razmenjuje ga sa međunarodnim partnerima.

Konferenciju OIC podrška proširenju zajednički organizuju OIC, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Univerzitet u Novom Sadu u okviru realizacije aktivnosti predviđenih Memorandumom o razumevanju između OIC-a i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i u okviru realizacije OIC programa podrške zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj.

Program je osnovao Generalni direktorat EU za proširenje u cilju finansiranja logističke podrške i troškova održavanja konferencija koje organizuje Komisija u EU ili u zemljama u procesu pristupanja.

Cilj konferencije je da se ključnim akterima iz naučne zajednice, industrije i kreatorima politike procesa proširenja, predstave aktivnosti kojima OIC podržava proces proširenja, a posebno da se predstave posebni primeri aktivnosti koje se odnose na prioritete identifikovane tokom kontakata sa članovima Upravnog odbora OIC-a i nacionalnim kontakt osobama iz zemalja u procesu pristupanja.

Tokom seminara će se govoriti o mogućnostima uspostavljanja i jačanja saradnje istraživača iz Srbije sa laboratorijama OIC u oblastima:

  • JRCJobs And Opportunities,
  • European Flood Awareness System (EFAS) i
  • Bioenergy.

Na seminaru će, uz eminentne naučnike iz OIC-a i Srbije, govoriti prof. dr Viktor Nedović, pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i prof. dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta u Novom Sadu.

Radni jezik skupa je engleski.

REGISTRACIJA UČESNIKA

Preuzmite program skupa

Prijavite se na sledećoj adresi 

podeli
povezano
Tvorac Sretenjskog ustava
Asteroid Dejvid Bouvi