12-18. mart 2012. Na osam lokacija u Beogradu održaće se međunarodna naučnopopularna manifestacija Nedelja svesti o mozgu

Piše: Staša Bajac

Od 12 do 18. marta, na osam lokacija u Beogradu, održaće se Nedelja svesti o mozgu, međunarodna naučnopopularna manifestacija u čijoj je organizaciji učestvovao i Centar za promociju nauke.

U okviru bogatog programa ove manifestacije održaće se izložbe na kojima će posetioci imati priliku da vide modele mozgova u prirodnoj veličini i dva puta veće od prirodnih, zatim mozgove u formalinu, modele preseka mozga u nivou bazalnih jedara i model hipokampusa. Pored toga, izložba će uključivati i zabavne testove, slušne i vizualne iluzije, ilustrovane postere sa temama funkcije i bolesti mozga kroz istoriju i danas, mikroskope sa preparatima zdravog i bolesnog mozga, pamflete itd. U foajeu Kulturnog centra Beograda, u koji se ulazi iz Kolarčeve ulice, biće organizovane izložbe radova psihijatrijskih pacijenata i dece sa autizmom iz četiri psihijatrijske institucije.

Važno mesto u programu zauzima pozorišna predstava Radovan Treći, u izvođenju psihijatrijskih pacijenata Specijalne bolnice „Dr Slavoljub Bakalović“ iz Vršca, koja će se održati u Ustanovi kulture „Vuk Karadžić“.

U Galeriji nauke i tehnike SANU-a, gde će se odvijati i demonstracije i interakcija sa posetiocima, biće prikazana tri naučna filma. No, poseban deo programa čine predavanja i demonstracije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

Tokom Nedelje svesti o mozgu, katedre Patološke fiziologije i Neurologije Medicinskog fakulteta (Laboratorija za elektrofiziologiju Instituta za patološku fiziologiju, Centar za poremećaje spavanja i Laboratorija za neurofiziologiju Instituta za neurologiju) i Biološki fakultet ugostiće studente drugih fakulteta u danima otvorenih vrata laboratorija.

Ovu manifetsaciju je organizovala Studentska sekcija za neuronauke, a u organizaciji i realizaciji angažovana je još 21 institucija. Pored Centra za promociju nauke, koji je dao podršku poduhvatu, tu su i Galerija nauke i tehnike SANU-a, Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije, Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, Institut za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ iz Vršca i Kancelarija za mlade Gradske uprave grada Beograda.  

Pomoć su pružile i mnoge druge ustanove i instituti poput Ustanove kulture „Vuk Karadžić“, Kulturnog centra Beograda, Zadužbine „Ilije M. Kolarca“, Udruženja korisnika psihijatrijskih usluga Duša, Beogradskog udruženje za pomoć osobama sa autizmom, Centra za lasersku mikroskopiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Laboratorije za elektrofiziologiju Instituta za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Instituta „Mihajlo Pupin“ i Laboratorije za biomedicinsku instrumentaciju i tehnologije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Održavanje manifestacije su podržali Društvo za neuronauke Srbije, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, MENSA Srbije i Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“. 

Programe za sve događaje možete pogledati na sajtu Studentske sekcije za neuronauke, gde možete pročitati i uputstva za prijavljivanje, budući da je broj mesta za posetioce ograničen. 

Program naučnopopularnih predavanja:

12. mart – dr Aleksandar Ristić „Epilepsija – mit i realnost“; 
13. mart – dr Aleksandra Pavlović „Život posle moždanog udara – trenutak koji menja sve“,
dr Jasna Trajković „Najčešće zablude o glavoboljama“;
14. mart – dr Milan Latas „Istine i zablude u dijagnostici i terapiji anksioznosti i depresije“,
dr Igor Petrović „Parkinsonova bolest – ukrštanje puteva neurologije i psihijatrije“,
dr Slavko Janković „Poremećaji spavanja: NREM parasomnije“;
15. mart – dr Aleksandar Rodić „Humanoidni robot – na korak do granica ljudske svesti ili…?“; 
16. mart – dr Srđan Lopičić „Od egzotične palme do drevne bakterije – u potrazi za uzročnikom 
neurodegenerativnih bolesti“
dr Pavle Anđus „Elektrofiziologija – potraga za impulsom života“
Dragana Glumac „Vežbe disanja u praksi“; 
17. mart – dr Jovo Toševski „Sukobi emocionalnih i svesnih sistema u mozgu žene i muškarca – 
razlike muškog i ženskog mozga“
dr Miloš Bajčetić „Dokle da se lažemo? – Mitovi u neuronaukama“. 
 

podeli