U Centru

Nauku komuniciramo zajedno

Dan nauke obeležavamo i podsećanjem na Javni poziv Centra za promociju nauke, koji se svake godine raspisuje za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u našoj zemlji. Kroz ovaj program finansijski pomažemo nove, kreativne ideje i društveno odgovorne naučnopopularne poduhvate za različite uzraste i publiku

Na Dan nauke, Centar za promociju nauke svake godine raspisuje Javni poziv za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u našoj zemlji. Kroz ovaj program finansijski pomažemo nove, kreativne ideje i društveno odgovorne naučnopopularne poduhvate za različite uzraste i publiku.

Nauka je veoma složena tvorevina i zbog toga često nailazimo na problem ukoliko želimo da je sagledamo i razumemo. Iako je mnogi vide kao nešto što je uglavnom ograničeno na laboratorije i druga institucionalizovana mesta naučne produkcije, ona je nešto što se širi i kroz naše društvo i kulturu, nešto što se otkriva u mnogobrojnim područjima života, u višestrukim formama i obrascima.

Zbog nesumnjive važnosti nauke, način na koji se komunicira je od krucijalnog značaja za razvoj savremenog društva zasnovanog na znanju. Pristupi i forme naučne komunikacije neprestano se menjaju i razvijaju i u njima učestvuje veoma raznovrstan skup institucija i pojedinaca. Iz godine u godinu, zajednica naučnih komunikatora je sve šira i raznovrsnija, a osim onih najpozvanijih, a to su svakako naučne institucije kao i formalne i neformalne organizacije iz oblasti obrazovanja, njen neodvojivi deo postaju i umetnici, novinari, medicinski radnici, filmski stvaraoci, mejkeri i mnogi drugi.

Centar za promociju nauke svake godine raspisuje Javni poziv za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u našoj zemlji. Kroz ovaj program finansijski pomažemo nove, kreativne ideje i društveno odgovorne naučnopopularne poduhvate za različite uzraste i publiku.

Nauku komuniciramo zajedno.

O tome koliko je ljudi u Srbiji uključeno u naučnu komunikaciju govore i sledeći statistički podaci. Od 2011. godine, otkad postoji Javni poziv, ukupno je odobreno i finansirano 473 projekta (podaci zaključno sa 2019. godinom) i dotad je izdvojeno 106 miliona dinara. Javni poziv nije raspisan samo 2014. godine, a, primera radi, 2017. stiglo je 297 prijava od kojih je finansirano 69. Dosad je najviše projekata odobreno 2012. godine, čak 88, kada je podeljeno i najviše sredstava, 30 miliona dinara. Kada govorimo o naučnim klubovima, koji su sa radom počeli 2017. godine, na Javnom pozivu najaktivniji bio je Kragujevac sa ukupno 74 finansirana projekta do ove godine.

Kroz ove projekte upoznavali smo kulturna nasleđa, pravili naučne igrice, posmatrali noćna neba sa planinskih vrhova i objavljivali slikovnice o našim naučnicima. Pomogli smo programima na svim našim univerzitetima, u desetinama škola, i opremili parkove nauke u 13 gradova.

Kako danas izgleda Javni poziv CPN-a? Poziv je podeljen u tri kategorije, od kojih je svaka posebno finansirana i obuhvata različite tipove projekata. Prva kategorija raspisuje se za projekte popularizacije nauke u Naučnim klubovima, druga kategorija obuhvata projekte promocije nauke u čitavoj zemlji, a treća kategorija se raspisuje za podršku idejnim rešenjima za interaktivne eksponate u parkovima nauke. Pravo učešća imaju pojedinci u okviru naučnih klubova, kao i samostalno sva naučna, naučnostručna društva, škole, centri za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije koje se bave unapređenjem naučnoistraživačkog rada, popularizacijom i promocijom nauke. Za potrebe prijava za Javni poziv razvili smo elektronsku aplikaciju.

Ove godine Javni poziv raspisan je u toku pandemije i vanrednog stanja u našoj zemlji. U takvim uslovima dobili smo preko 170 prijava, koje je ocenjivao stručni tim iz oblasti nauke i naučne komunikacije. U okviru Kategorije 1 pristiglo je 84 prijave, a za finansiranje je predloženo 12 projekata koji će se i realizovati u po dva naučna kluba. Ukupan budžet projekata odobrenih za finansiranje iznosi 1.600.000,00 dinara. U drugoj kategoriji od 84 predložena projekta, odobreno je 28 projekata za finansiranje u ukupnom iznosu od 4.500.000,00 dinara. U okviru Kategorije 3 odabrana su pobednička rešenja i rešenja koja će se naći u katalogu eksponata za parkove nauke.

Ovo znači da će 40 novih programa naučne komunikacije imati premijeru u Srbiji. Među njima su programi građanske nauke gde će sugrađani sami biti istraživači i prikupljati podatke o klimi. Učenici će ići u naučne potrage za blagom u Kragujevcu i Užicu. U Kruševcu i Leskovcu imaćemo organizovana posmatranja noćnog neba. Čućemo mnogo o svetlosnom zagađenju i naučiti zašto nam je mrak dobar i važan. Analiziraćemo kakvu hranu jedemo sa naučnicima iz Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“. I još pregršt toga nas čeka ove godine. A Javni poziv CPN sprema i za sledeću godinu, za sve vas koji ste inspirisani naukom i želite da je podelite sa drugima.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs