Centar ѕa promociju nauke, u okviru svog drugog mandata kao nacionalna kontakt tačka za projekat Scientix organizuje niz radionica pod nazivom Naučno obrazovanje za odgovorno društvo.

Događaj će biti realizovan u OŠ „Petar Kočić“ u Inđiji, a uz podršku projekta „Podrška STEM obrazovanju u srednjim školama“ fondacije Ana i Vlade Divac.

Scientix predstavlja najveću evropsku mrežu nastavnika prirodnih nauka, koja povezuje nastavnike iz čitave Evrope i omogućava razmenu njihovih praksi i iskustava. Cilj ovog projekta je i promocija STEM disciplina (eng. STEM: science, technology, engineering and mathematics) i novih pedagoških pristupa u ovim oblastima. Ova mreža nudi potpuno besplatno veliki broj alata, sistema podrške i mogućnosti za kontinuiranu obuku nastavnika kroz različite vebinare i kurseve (http://www.scientix.eu/home).

Na ovom događaju, učesnici radionice će dodatno imati mogućnosti da saznaju i o drugim evropskim projektima iz domena Naučnog obrazovanja u kojima je Centar partner, kao što su SALL, DoSE i STEM School Label.

podeli