Učesnici trećeg po redu naučnog kafea, koji će se održati u Naučnom klubu CPN-a, u Kralja Petra 46, biće dr Nebojša Nakićenović, zamenik predsednika Grupe glavnih naučnih savetnika Evropske komisije i direktor projekta „Svet u 2050“, i dr Mirjam Vujadinović Mandić, meteorološkinja, vanredna profesorka na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Moderator ovog kafea će biti Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke.

Profesori Nakićenović i Vujadinović Mandić će, u okviru uvodnog dela kafea, predstaviti rezultate svojih istraživanja i staviti ih u širi kontekst transformacije globalnog društva i prilagođavanja na sve drastičnije uslove života na Zemlji. U tematskom smislu, razgovor će biti usmeren na energetsku alternativu i nove pristupe stvaranju i korišćenju energije, uspostavljanju neophodnog tehnološkog i ekonomskog modela, i osmišljavanju i proizvodnji hrane budućnosti u bitno izmenjenom klimatskom okruženju. Verujemo da će ova izlaganja pružiti podsticaj publici za uključivanje i aktivno učešće u razgovoru, jer format naučnog kafea ima za cilj direktnu, nesmetanu komunikaciju između eksperata i posetilaca koji mogu znati manje ili više o datoj temi.

 

Razgovor će se voditi na srpskom jeziku, a ulaz je slobodan za sve posetioce.

 

Serija razgovora koji se tokom 2023. godine odvijaju u okviru „Austrijsko-srpskog naučnog kafea“, o temama u rasponu od arheologije i fizike do klimatskih promena i demografije, pružaju priliku javnosti da zaviri u svet istaknutih naučnika iz Srbije i Austrije, i da se upusti u diskusiju o nauci i njenom širem društvenom značaju i posledicama.

 

Austrijsko-srpski naučni kafe:

„Klima budućnosti klimatske promene, ekonomija, energija i poljoprivreda“

Mesto: Naučni klub, Centar za promociju nauke, Kralja Petra 46, Beograd

Vreme: Sreda, 15. novembar 2023, u 18 časova

Organizatori: Austrijski kulturni forum Beograd i Centar za promociju nauke

Javni razgovor (događaj će biti sniman i fotografisan)

 

Učesnici:

Prof. dr Nebojša Nakićenović – zamenik predsednika Grupe glavnih naučnih savetnika Evropske komisije i direktor projekta „Svet u 2050“. Bio je zamenik i vršilac dužnosti generalnog direktora Međunarodnog instituta za primenjene sistemske analize i redovni profesor za ekonomiju energije na Bečkom tehnološkom Univerzitetu.

Prof. dr Mirjam Vujadinović Mandić – meteorološkinja, vanredna profesorka na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učestvovala je u izradi Nacionalnih komunikacija Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime. Bavi se analizom rezultata simulacija buduće klime i njihovog uticaja na poljoprivredu i druge grane privrede u cilju prilagođavanja klimatskim promenama.

Naučni kafe je javni događaj čija su vrata širom otvorena za svakoga ko želi da sazna ili podeli svoja saznanja u vezi sa nekom od aktuelnih naučnih i tehnoloških tema. Ovaj format prisutan je širom sveta, ali je prilagođen različitim kulturama i podnebljima, uključuje lokalnu zajednicu i njoj se obraća. Cilj naučnog kafea je da ohrabri i osnaži interakciju, konverzaciju i debatu, te da pokrene i održi dijalog između naučne zajednice i javnosti.

podeli