„Kako komunicirati savremenu nauku?“ je trodnevni interdisciplinarni kurs, koji za cilj ima da razne oblike otvorene komunikacije stavi u kontekst današnje nauke i njenog značaja za društvo. Reč je o prvom specijalizovanom kursu ovog tipa, namenjenom studentima doktorskih i master studija svih oblasti, kao i mladim istraživačima u Srbiji.

Osnovni cilj kursa je da kroz zajedničku analizu praktičnih primera iz svetske naučne prakse učesnicima približi važnost efikasne komunikacije nauke u različitim domenima, kao i njene glavne alate. Neke od tema kojima se kurs bavi su:

Kako planiramo i realizujemo istraživačku ideju? Kako sarađujemo u procesu istraživanja? Na koji način komuniciramo naučne informacije različitoj publici? Odnos nauke i medija. Kako da napišemo dobar predlog projekta i dobijemo neki od evropskih grantova?

Foto: Ana Paunković

Vreme održavanja: 12-14. decembar 2023.

Mesto: Naučni klub Centra za promociju nauke, Kralja Petra 46, Beograd. Vidi adresu na Google Maps-u.

Način prijavljivanja: Prijavu za učešće možete popuniti OVDE. Rok za prijave je otvoren do 2. decembra, u 17 časova, a odabrani polaznici će biti kontaktirani putem imejla. Broj učesnika je ograničen na 25. Kurs je besplatan za sve učesnike.

 

Autor kursa i predavač je dr Darko Donevski, astrofizičar i naučni komunikator. U svakodnevnim diskusijama učestvovaće i gosti iz različitih oblasti: dr Vernesa Smolčić (astrofizičarka i redovna profesorka na Fizičkom odseku Prirodoslovnog-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), dr Ana Černok (geonaučnica, docentkinja na Departmanu za matematiku i geonauke Univerziteta u Trstu), Dušan Pavlović (naučni novinar i urednik naučnopopularnog internet portala „Radio Galaksija“), Milica Ninković (psihološkinja i jedna od autorki podkasta „Psihološkinje“) i Ivan Umeljić (urednik časopisa Elementi, Centar za promociju nauke).

Radionicu organizuje Centar za promociju nauke u prostorijama Naučnog kluba (Kralja Petra 46, Beograd), od 12. do 14. decembra.

Foto: Ana Paunković
O autoru i realizatoru kursa

Dr Darko Donevski je astrofizičar, pisac i naučni komunikator. Doktorirao je astrofiziku i kosmologiju na Univerzitetu Eks-Marsej u Francuskoj, a postdoktorska istraživanja je obavljao na Univerzitetu Toronto i Institutu SISSA u Trstu. Glavna oblast njegovih istraživanja je evolucija dalekih galaksija. Trenutno predvodi veliki evropski projekat „Prašina u ranom svemiru“ na institutima za astrofiziku u Trstu i Varšavi. Član je tima koji je nedavno otkrio najudaljenije jato galaksija u kosmosu. Pored istraživanja, dugi niz godina se bavi različitim oblicima naučne komunikacije. Objavio je mnogobrojne popularne naučne članke, a aktivno promoviše savremenu nauku široj javnosti u Srbiji kroz autorske eseje u časopisu Elementi. Autor je kursa iz moderne naučne komunikacije za istraživače svih profila, što je jedan od prvih otvorenih kurseva ove vrste u Evropi.

Kontakt: darkdonevski@gmail.com
Lična veb stranica: https://www.darkodonevski.com/

O gostima

Dr Vernesa Smolčić je astrofizičarka, redovna profesorka na Fizičkom odseku Prirodoslovnog-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Univerzitetu u Hajdelbergu, a postdoktorske studije obavljala je na Institutu Kalteh (SAD), Institutu za astronomiju u Bonu, kao i na Evropskoj južnoj opservatoriji u Garhingu (Nemačka). Godine 2014. dobila je ERC (European Research Council Starting Grant) za projekat koji se bavio pionirskim istraživanjima u oblasti vangalaktičke radioastronomije. Osim naučnih istraživanja, aktivna je i u domenu popularisanja nauke i finansiranja nauke.

Dr Ana Černok je planetarna naučnica i geohemičarka, docentkinja na Univerzitetu u Trstu. Doktorirala je eksperimentalne geonauke na Bavarskom geoinstitutu Univerziteta u Bajrojtu. Tokom postdoktorskih istraživanja na Otvorenom univerzitetu (Open University) u Engleskoj, a potom i na Univerzitetu u Torontu, vodila je projekte koji su se bavili analizom uzoraka koje su misije Apolo donele sa Meseca. Dobitnica je dve prestižne naučne stipendije – „Marija Sklodovska Kiri“, koju dodeljuje Evropska komisija, te „Rita Levi Montalćini“, koju dodeljuje italijansko ministarstvo nauke.

Dušan Pavlović je popularizator nauke i naučni novinar. Studirao je na Univerzitetu u Beogradu, a od 2016. godine uređuje i vodi radio emisiju-podkast „Radio galaksija“, koja se bavi promovisanjem nauke i naučnih metoda. Dugogodišnji je saradnik u Istraživačkoj stanici „Petnica“.

Milica Ninković je psihološkinja i istraživačica-saradnica pri Laboratoriji za istraživanje individualnih razlika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavi se socijalnom psihologijom, pre svega međugrupnim odnosima i socio-psihološkim osnovama zdravstvenih ponašanja. Jedna je od sedam psihološkinja u podkastu „Psihološkinje“.

Ivan Umeljić je urednik časopisa Elementi, koji izdaje Centar za promociju nauke. Rukovodilac je Sektora za izdavaštvo i medijsku produkciju Centra za promociju nauke.

Program kursa

Utorak, 12. decembar

10.15-10.45 Dolazak

10.45-11.00 Najava

11.00-12.00 Globalni značaj naučne komunikacije

12.00-12.50 Primeri i diskusija

13.00-14.00 Pauza za ručak

14.00-15.25 Komuniciranje nauke ka javnosti I: Odnos nauke i društva

15.30-16.30 Smeštanje u okvire: Uloga nauke u demokratskom društvu (gost: Ivan Umeljić, Centar za promociju nauke)

 

Sreda, 13. decembar

11.00-12.15 Uloga naučnika u međunarodnim naučnim timovima: Od plana do otkrića… i šta dalje?

12.20-13.00 Primeri i diskusija

13.00-14.10 Pauza za ručak

14.10-15.25 Komuniciranje nauke ka javnosti II: Pisanje predloga naučnih projekata

15.30-16.50 Transformacija nauke: ERC grantovi (gošća: prof. dr Vernesa Smolčić, Sveučilište u Zagrebu)

17.00-18.00 Planiranje naučne karijere i grant „Marija Sklodovska Kiri“ (gošća: dr Ana Černok, Univerzitet u Trstu)

 

Četvrtak, 14. decembar

10.00-13.00 Naučna komunikacija i mediji: Značaj naučnih podkasta (gosti: Dušan Pavlović, naučnopopularni portal i radijska emisija „Radio Galaksija“; Milica Ninković, psihološkinja i jedna od autorki podkasta „Psihološkinje“)

13.00-14.10 Pauza za ručak

14.10-14.30 Podela sertifikata

podeli