Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je 13. aprila raspisalo Konkurs za novi ciklus naučnoistraživačkih projekata  

Tekst: N. Zdravković, S. Bubnjević

U sredu, 13. aprila, iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja stigla je značajna vest za 15.000 istraživača koliko ih je trenutno registrovano u Republici Srbiji. ”Danas počinje konkurs”, rekao je ministar Srđan Verbić (na slici) na konferenciji za novinare koja je sazvana dan ranije u zgradi Vlade Republike Srbije i kojom su okončane dileme o tome kada će biti raspisan konkurs za novi ciklus naučnoistraživačkih projekata.

Konkurs je istovremeno objavljen u dnevnoj štampi, trajaće 30 dana, nakon čega sledi postupak recenzije prijavljenih projekata. Istraživači su pozvani da predlože projekte u okviru tri aktuelna programa: osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine, kao i istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja koja se sprovode od 2016. do 2019. godine.

Naučna zajednica u Srbiji je nestrpljivo čekala na ovu vest jer se prethodni projektni ciklus završio još 2015. godine. Nakon izmena Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti iz decembra 2015. godine, konkurs je čekao usvajanje niza potrebnih dokumenata.

Pre svega, Vlada Republike Srbije usvojila je u martu Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Srbije za period od 2016. do 2020. godine pod imenom ”Istraživanje za inovacije”. U skladu sa zahtevima Strategije, ministarstvo je potom donelo dva neophodna dokumenta: Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, kao i Akt o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata u novom istraživačkom ciklusu. Time su postavljeni temelji za raspisivanje konkursa. 

”Ovaj konkurs ima malo strože kriterijume”, rekla je državna sekretarka u ministarstvu, Vera Dondur koja je nakon najave ministra predstavila detalje i uslove konkursa. Ona je objasnila kako je za ovaj projektni ciklus iz budžeta Republike Srbije izdvojeno 11,2 milijarde dinara. ”Srbija je ekonomski mala zemlja, ali imamo relativno dobru nauku”, istakla je Dondur, podsećajući na zabeleženi napredak u nauci koji je postiglo 11.000 istraživača koliko ih je učestvovalo u prethodnom projektnom ciklusu.

Novi konkurs, zajedno sa Strategijom, donosi nekoliko novih pravila. Uvodi se koncept osnovnog usmerenog istraživanja, koja su usmerena ka rešavanju određenih problema od javnog značaja. Na ovim istraživanjima Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja radiće partnerski i sa drugim ministarstvima, kako je najavljeno – u cilju razvoja privrede, tržišnog sistema i poslovanja preduzeća.

Novi konkurs uvodi značajne promene u način ocenjivanja projekata. Sada je veći akcenat na recenziji, a manji na kvantitativnoj oceni dosadašnjeg rada istraživača ili institucije. Kao i u prethodnom ciklusu, projekte ocenjuju dva recenzenta koji su do sada bili isključivo stručnjaci iz inostranstva. Međutim, zbog specifičnosti oblasti istraživanja, za društveno-humanističke nauka uvedena je izmena tako da jedan od recenzenata bude domaći ekspert. 

Nakon perioda prijavljivanja, recenzija, objavljivanja preliminarnih lista i roka za žalbe, biće objavljena konačna lista čime će zvanično biti pokrenut novi projektni ciklus. Kako je najavila državna sekretarka Vera Dondur, to se očekuje tokom jula 2016. godine. 

Istražite sadržaj Konkursa za novi ciklus naučnoistraživačkih projekata

podeli