Međunarodna konferencija OpenSciComm, koju Centar za promociju nauke organizuje 24. i 25. novembra u Jugoslovenskoj kinoteci, posvećena je razmatranju delotvornih i proverenih praksi naučne komunikacije u različitim okruženjima i na različite teme. Konferencija će okupiti brojne stručnjake, naučnike i naučne komunikatore iz cele Evrope, sa ciljem uspostavljanja dijaloga o važnim temama kojima se bavi savremena nauka, dragocenog povezivanja naučne zajednice i drugih segmenata društva, i podsticanja novih smerova razmišljanja o nauci i tehnološkom napretku.

Program povezuje kompleksne istraživačke koncepte i teme sa fenomenima i procesima koje su od važnosti za javnost, a u fokusu će biti predstavljanje savremenih, inovativnih i inspirativnih praksi, razmena ideja i pristupa, i umrežavanje na međunarodnom nivou.

Neke od tema o kojima će se razgovarati su: naučna komunikacija, otvorena nauka, STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) obrazovanje, građanska naučna istraživanja, naučno novinarstvo, povezivanje umetnosti i nauke (artscience prakse), klimatska pismenost i druge.

Naučna komunikacija se odnosi na akademsku disciplinu javnog predstavljanja naučnih tema, ne samo unutar naučnih krugova, već prevashodno ciljajući druge društvene grupe. Zasnovana je sa ciljem boljeg razumevanja nauke i podizanja naučne pismenosti kao neizostavnog elementa savremenog života. Komuniciranje nauke ka različitim publikama i aktivan angažman istraživača unutar svih segmenata društva, uključujući i kreatore politika i donosioce odluka, ključni su činioci ovog procesa.

Otvorena nauka i naučna komunikacija donose suštinske promene zahvaljujući demokratizaciji nauke i sveprisutnoj digitalizaciji, koje smanjuju jaz između nauke i društva. Komunikacija naučnih dostignuća i rezultata je od izuzetnog značaja za pružanje odgovora koje nauka može da ponudi građanima, ali i da osnaži mlade i sve druge slojeve društva da naučna i tehnološka znanja koriste na željeni i kritički način.

Otvorena nauka je zasnovana na principima otvorenosti i transparentnosti tokom celokupnog procesa naučnih istraživanja, čineći naučna istraživanja i njihovu diseminaciju dostupnim svim slojevima društva – i laicima i profesionalnim istraživačima.

Na konferenciji će biti predstavljene i ključne ideje u vezi sa konceptom građanskih naučnih istraživanja, odnosno uključivanja javnosti u proces naučnih istraživanja. Neke od tema biće dramske i pozorišne mogućnosti u komuniciranju nauke, sa ciljem podsticanja STEAM nastavnika, naučnih komunikatora, istraživača i umetnika da sarađuju jedni sa drugima i dožive dramu kao polje predstavljanje i vrednovanja nauke. Predavači će podeliti i svoje iskustvo naučne komunikacije koristeći samo vokalni medij i pružiti savete o dobrim praksama u produkciji naučnog radija/podkasta, kako bi podstakli naučnike da više pričaju o svojim istraživanjima i kroz ovaj format.

Predavanja, radionice, panel diskusije baviće se i temama: kako napraviti STEAM događaj u školi sa ograničenim budžetom? Šta žive laboratorije i otvoreno školovanje mogu doneti obrazovnim procesima u školama? Kako se izboriti sa tremom tokom tv nastupa? Koje su nove mogućnosti za rešavanje društvenih potreba uz pomoć građanske nauke? Kako se roboti mogu iskoristiti u obrazovanju? Neke od tema biće i kvantno računarstvo, origami prakse za učenje matematike, transverzalne veštine u STEAM obrazovanju; mogućnosti za sistemski razvoj naučne pismenosti širom obrazovne vertikale i horizontale, i brojne druge teme…

 

Zvanični jezik konferencije je engleski.

 

Ukoliko želite da prisustvujete konferenciji, možete da se registrujete na ovom linku.

 

podeli