U četvrtak, 19. maja zatvoren je Javni poziv za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke za 2016. Na konkurs stiglo više od 250 prijava, a rezultati se očekuju 13. juna

Na Javni poziv za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u 2016. godini pristiglo je više od 250 prijava. Prijavljivanje je trajalo od 22. aprila do 19. maja u 15 časova, kada je elektronska prijava na adresi prijave.cpn.rs zatvorena za sve kategorije. 

Preliminarni rezultati Programske komisije će biti objavljeni 13. juna 2016. godine. Ukupna sredstva za ovu namenu iznose 7 miliona dinara.

Uprkos umanjenim sredstvima, Centar za promociju nauke je raspisao Javni poziv sa idejom da i ove godine podrži raznovrsnost inicijativa kojima se nauka širi Srbijom. Nakon što je objavljen u dnevnim listovima, Javni poziv je otvoren 22. aprila.

Projekti u tri kategorije mogli su se prijaviti isključivo elektronskim putem. Nije postojao drugi način da se projekat prijavi, ali je elektronski obrazac prijave bio intuitivan, jednostavan i jasan za popunjavanje, sa nekoliko olakšavajućih unapređenja u odnosu na prethodnu godinu. No, kao i prethodnih godina, za sve korisnike je bilo pripremljeno i uputstvo sa smernicama za popunjavanje prijave, a organizovana je i tehnička podrška koja se može dobiti na telefon Centra. 

Javni poziv je značajna poluga za jačanje naune pismenosti u Srbiji koja pokreće mala i velika udruženja, naučnike i nastavnike. Sa izuzetkom 2014. kada sredstva za ovu namenu nisu odobrena Centru, od 2011. do 2015. Centar je svake godine na ovaj način finansijski podržavao brojne naučnopopularne inicijative. Zahvaljujući tome, organizovano je na stotine malih i velikih festivala nauke, serija radionica, medijskih proizvoda i raznih drugih naučnopopularnih akcija u kojima su učestvovali milioni građana Republike.

Ove godine je uneto nekoliko izmena kako bi se, nakon stvaranja mreže naučnih klubova širom Srbije, podigao kvalitet projekata i postigla veća decentralizacija naučnopopularnih akcija, a nauka stigla u sve krajeve zemlje. Najvažnija promena je da je Javni poziv ove godine prvi put podeljen u tri različite kategorije finansiranja.

Prvu kategoriju čine projekti promocije nauke koje pojedinci mogu predložiti za realizaciju u nekom od 12 naučnih klubova koji se trenutno otvaraju u centrima za stručno usavršavanje širom Srbije. Druga kategorija su takozvani samostalni projekti promocije nauke, a treću kategoriju čine visokouticajni i inovativni projekti od nacionalnog značaja.

Pre otvaranja Javnog poziva, na sednici Upravnog odbora CPN održanoj 19. aprila, usvojen je novi Pravilnik o javnom pozivu koji je usaglašen sa izmenama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti iz decembra 2015, kao i sa novom Strategijom naučnog razvoja Republike Srbije – ”Istraživanje za inovacije”.

Nakon toga su, odlukom direktora CPN-a, sredstva od 7 miliona dinara podeljena na tri kategorije. Za projekte u naučnim klubovima Centar izdvaja 3,6 miliona dinara, za samostalne projekte promocije nauke 2,4 miliona, dok će dva visokouticajna i inovativna projekta podeliti sredstva u visini od milion dinara.

Ocenjivanje predloženih projekata i raspodelu sredstava vrši posebno imenovana Programska komisija koju čini 13 članova, među kojima su naučnici, promoteri nauke, kao i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i regionalnih centara za stručno usavršavanje.

Prilikom izbora, članovi komisije ocenjuju projekte ocenama od 0 do 5 po šest kriterijuma (projektna ideja, program, potencijalni uticaj projekta, kao i stručnost predloženog tima, kvalitet aplikacije i struktura budžeta). Na osnovu njihovog predloga, konačnu odluku o raspodeli sredstava donosi Upravni odbor CPN.

Istražite tekst Javnog poziva 2016.

 

podeli