Centar za promociju nauke je ove godine prvi put učestvovao na evropskoj konferenciji „PLACES – Izgradnja gradova naučne kulture“

U Torinu je 20. i 21. juna održana evropska konferencija „PLACES – Izgradnja gradova naučne kulture“. Ova konferencija je treća po redu PLACES koferencija, sa ciljem aktiviranja i uključivanja naučnih institucija u razvoj i jačanje političke naučne komunikacije na lokalnom nivou. Konferenciji je prisustvovao 231 predstavnik,  iz 29 zemalja, kao i predstavnici 30 evropskih gradova koji još nisu članovi PLACES mreže.

Tokom dva dana konferencijskog programa održana su brojna predavanja na temu razvoja naučne mreže u gradovima, produbljivanja komunikacije između naučnih i gradskih upravnih  institucija i uloge nauke u društvu. Uvodnu reč u konferencijski program vodile su Katrin Ričardson, profesorka Univerziteta u Kopenhagenu i rukovodilac „Održivih naučnih centara” i An Glover, naučna savetnica predsednika Evropske komisije.

Na konferenciji je poseban značaj dat predstavnicima zemalja koje su se nedavno priključile projektu, među kojima je i Srbija, jer je širenje mreže gradova naučne kulture veoma važano za ovaj evropski projekat.

Cilj PLACES projekta  je definisanje glavnih odlika evropskih gradova naučne kulture kroz deklaraciju koju će u martu 2014. godine potpisati 200 gradonačelnika evropskih gradova. PLACES deklaracija daje osnovne smernice za razvoj i produbljivanje komunikacije između naučne zajednice, političkog establišmenta i društva u evropskim gradovima. Partnerstva među gradovima su pokretač PLACES projekta koji trenutno broji 69 gradskih partnerstava u 27 evropskih zemalja.

Istražite više o PLACES projektu http://www.openplaces.eu/ 

podeli
povezano
Tvorac Sretenjskog ustava
Asteroid Dejvid Bouvi