9. novembar 2011. Treću konferenciju Fizika uživo organizuju CPN i Fizički fakultet

 

Piše: Staša Bajac

Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu treću konferenciju Fizika uživo organizuje u saradnji sa Centrom za promociju nauke. Nakon dve uspešne godine u kojima je ova manifestacija za promociju fizike zapažena i u široj javnosti, Fizika uživo se ponovo održava 9. novembra.

Zamišljena kao niz popularnih predavanja i eksperimenata namenjenih nadarenim srednjoškolcima, manifestacija će okupiti đake zainteresovane za ovu naučnu disciplinu i stručnjake iz fizike i različitih srodnih grana.

Na popularnim predavanjima učesnici će moći da saznaju nešto o najaktuelnijim temama iz fizike, kao što su nedavno otvoreno pitanje maksimalne brzine kretanja čestica, zatim plazma, laseri, promena klime, nanofizika. Tema konferencije biće proširena informacijama iz astrofizike i psihologije, a biće priče i o naučnom baskingu – uličnim performansima sa naučnom tematikom.

Na konferenciji će biti predstavljen i rad Centra za promociju nauke, njegov značaj za Srbiju i multidisciplinarnost koju promoviše. H

 

Raspored      

10.00 do 10.15          Otvaranje

 mr Aleksandra Drecun, direktorka Centra za promociju nauke

10.15 do 10.30          Prezentacija o Centru za promociju nauke

mr Aleksandra Drecun, direktorka Centra za promociju nauke

10.30 do 11.10          Laserska fuzija

profesor dr Milorad Kuraica, Fizički fakultet

11.10 do 11.40          Eksperimenti / Planetarijum

11.40 do 12.20          Prvi rezultati eksperimenata na LHC-u

profesor dr Petar Adžić, Fizički fakultet

12.20 do 13.00          Da li su neutrini brži od svetlosti?

asistent mr Dušan Latas, Fizički fakultet

13.00 do 14.00          Eksperimenti / Planetarijum

14.00 do 14.40          Modeliranje klime, klimatskih promena i njihovog uticaja na svet oko nas

profesor dr Vladimir Đurđević, Institut za meteorologiju, Fizički fakultet

14.40 do 15.20          Džepni nanolend

asistent mr Saša Dmitrović, Fizički fakultet

15.20 do 16.00          Eksperimenti / Planetarijum

 

podeli
povezano
Tvorac Sretenjskog ustava
Asteroid Dejvid Bouvi