U centru

Druga reflektivna radionica projekta TeRRIFICA

Druga reflektivna radionica projekta TeRRIFICA biće održana 10. i 11. jula u Beogradu, paralelno sa događajem Science Meets Parliaments, u Narodnoj skupštini Republike Srbije

Nakon uspešno završene prve reflektivne radionice projekta TeRRIFICA, održane tokom februara u Bonu, biće organizovana i druga – 10. i 11. jula u Beogradu. Ova radionica biće i deo Science Meets Parliaments događaja, koji Centar za promociju nauke organizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a pod patronatom Objedinjenog istraživačkog centra Evropske komisije.

Tokom ove radionice pažnja će biti posvećena ključnim indikatorima performansi, kao i njihovom uticaju na akciju za klimu. Radionica ima za cilj da kroz fokus grupe pokaže svim zainteresovanim stranama kako izgleda uspešan dijalog na polju mitigacije i adaptacije na klimatske promene. Sve informacije prikupljene tokom ove radionice služiće za utvrđivanje novih indikatora, tj. za proširivanje spektra ključnih indikatora performansi izvan onih utvrđenih projektom MoRRI.

Više informacija o radionici, kao i kompletan program dostupni su na linku:  https://eu.cpn.rs/en/ science-meets-parliaments

Konzorcijum projekta TeRRIFICA sastaće se dan nakon završetka radionice u prostorijama Centra za promociju nauke u Beogradu, zajedno sa članovima nadzornog odbora projekta.

Projekat TeRRIFICA (Territorial Responsible Research and Innovation Fostering Innovative Climate Action) ima cilj da identifikuje primere dobrih praksi, kao i pristupe koji imaju značajan uticaj na ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama. TeRRIFICA projekat koordinira Vila Bon (Nemačka), a konzorcijum je sastavljen od sledećih institucija: Univerzitet Rin-Val (Nemačka), Asocijacija za edukaciju o održivom razvoju (Belorusija), Centar za promociju nauke (Srbija), Univerzitet Vekta (Nemačka), Univerzitet „Adam Mikjevič“ (Poljska), Sciences Citoyennes (Francuska) i Udruženje katalonskih državnih univerziteta (Španija). Projekat je finansiran iz okvira H2020.

Prijavite se na TeRRIFICA bilten i pratite aktivnosti projekta na društvenim mrežama kako biste dobili najnovije informacije: www.terrifica.eu

 

 

 

 

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs