Dijalog o odgovornosti je razgovor tokom koga će učesnice na neposredan i dinamičan način problematizovati jednodimenzijalnost antropocentričnog rakursa u poimanju sveta i odnosa unutar njega. Sagovornice će, zajedno sa publikom, pokušati da istraže na koje načine umetnost i nauka mogu da pomognu razumevanju antropocena i doprinesu razvoju budućih modela suživota u odnosu čovek–priroda.

 

Mesto: Galerija Podroom

Vreme: utorak, 24. oktobar, 19 časova

 

Više informacija o našem art+science programu saznajte na portalu artandscience.rs.

podeli