Na internet strani KoBSON-a čitaoci mogu da pronađu brojne besplatne sadržaje o novim istraživanjima o virusu koji je izazvao pandemiju

Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON) je na svojoj internet stranici objavio obaveštenje da je usled pandemije Kovida-19 veliki broj izdavača pružio podršku korisnicima otvaranjem pristupa sadržajima. Veliki broj radova odnosi se na najnovije informacije i istraživanja povodom Kovida-19. Na sledećim linkovima se nalaze svi dostupni sadržaji:

American Chemical Society:

– Chemistry in Coronavirus Research: A Free to Read Collection

Cambridge Unversity Press:

– Academic textbooks on Cambridge Core

– Book chapters and journal articles related to COVID-19

Elsevier:

– Novel Coronavirus Information Center: Elsevier’s free health and medical research on novel coronavirus (COVID-19)

– Novel Coronavirus (Covid-19) Information Center for nursing and healthcare educators

– ScienceDirect Textbooks

Emerald Publishing:

– Free content related to Coronavirus and the management of epidemics

Oxford University Press:

– Journal articles on Coronavirus and related topics

– Epigeum courses on “Teaching Online” and “Blended Learning”

Royal Society of Chemistry:

– Themed collection: Coronavirus articles – free to access collection

Springer Nature:

– SARS-CoV-2 and COVID-19: A new virus and associated respiratory disease

University of Michigan Press:

– Ebook Collection

Wiley:

– Covid-19: Novel Coronavirus Content

Na početnoj stranici u okviru vesti Podrška izdavača i besplatan pristup sadržajima usled KOVID-19 pandemije KoBSON će redovno dopunjavati liste.

 

 

 

podeli