Učesnici prvog naučnog kafea, koji će se održati u Naučnom klubu CPN-a, biće dr Valter Pol, rukovodilac ERC Sinergy projekta HistoGenes, profesor srednjovekovne istorije na Univerzitetu u Beču u penziji i doskorašnji direktor Instituta za srednjovekovna istraživanja pri Austrijskoj akademiji nauka, akademik dr Vujadin Ivanišević i viši naučni saradnik dr Ivan Bugarski sa Instituta za arheologiju u Beogradu.

Profesor Valter Pol govoriće o projektu HistoGenes, finansiranom od strane Evropskog istraživačkog saveta, koji ujedinjuje arheologe, istoričare, genetičare i antropologe u analizi i tumačenju ostataka preko 6000 osoba iz perioda oko 400. do 900. godine nove ere, kao i o impresivnom napretku arheogenetičkih metoda istraživanja koje pružaju dodatnu potporu pisanim i arheološkim svedočanstvima i omogućavaju da se, u novom svetlu, sagleda uticaj migracija i čestih promena u načinu života u regionu istočne centralne Evrope.

Akademik dr Vujadin Ivanišević i viši naučni saradnik dr Ivan Bugarski govoriće o arheološkim nalazima iz šestog veka, o federatima iz Gornjomezijskog limesa. Nalazi do kojih su došli istraživači sa Instituta za arheologiju otkrivaju jasno diferenciranu i hijerarhijski ustrojenu zajednicu koja je naselila dunavske provincije nakon hunskog razaranja četrdesetih godina 5. veka. Tokom 6. veka, kada je Rimsko carstvo ponovo okupiralo ovu teritoriju, takve grupe, koje su se nazivale federati, angažovane su u odbrani granice i kao ispomoć u vojnim pohodima Carstva, a postoje indicije da su bile uključene i u distribuciju dobara.

Razgovor će se voditi na engleskom jeziku.

Ilustracija: Željko Lončar

 

Serija razgovora koji će se tokom 2023. godine odvijati u okviru „Austrijsko-srpskog naučnog kafea“, o temama u rasponu od arheologije i fizike do klimatskih promena i demografije, pružiće javnosti priliku da zaviri u svet istaknutih naučnika iz Srbije i Austrije i da se upusti u diskusiju o nauci i njenom širem društvenom značaju i posledicama.

_____________________

Austrijsko-srpski naučni kafe:

„Arheologija i genetika – najsavremeniji uvidi u ranu istoriju srednjeg veka“

 Naučni klub, Centar za promociju nauke, Kralja Petra 46, Beograd

Četvrtak, 27. april 2023, u 19 časova

Organizatori: Austrijski kulturni forum Beograd i Centar za promociju nauke

Javni razgovor (događaj će biti sniman i fotografisan)

Ulaz je slobodan za sve posetioce.

 

Učesnici:

Dr Valter Pol (Walter Pohl) – profesor srednjovekovne istorije na Univerzitetu u Beču u penziji i doskorašnji direktor Instituta za srednjovekovna istraživanja pri Austrijskoj akademiji nauka. Trenutno rukovodi ERC Synergy projektom HistoGenes (2020–2026), a proučava i transformaciju rimskog sveta i postrimskih kraljevstava, kao i etnicitet i identitet u srednjem veku i istoriju stepskih naroda i Italije u ranom srednjem veku. Autor je knjige „Avari“ (2018) i monografije o starim Germanima, periodu seobe naroda i o manastiru Montekasino.

Dr Vujadin Ivanišević – akademik SANU i istraživač sa Instituta za arheologiju u Beogradu, čiji istraživački opus obuhvata čitav niz tema, među koje spadaju proučavanje urbanizma, materijalne i duhovne kulture razdoblja kasne antike, perioda seoba naroda do srednjeg veka, sa osvrtom na ranovizantijsku epohu. Posebna oblast istraživanja dr Ivaniševića je izučavanje procesa deurbanizacije rimskog grada i osnivanja nove metropole Justinijane Prime – Caričinog grada. Njegov rad obuhvata i proučavanje rimske i vizantijske numizmatike i sigilografije, kao i kovanog novca srednjovekovne Srbije.

Dr Ivan Bugarski – arheolog, viši naučni saradnik sa Instituta za arheologiju u Beogradu, koji se bavi proučavanjem brojnih tema iz oblasti ranovizantijske i ranosrednjovekovne arheologije, kao i istraživanjima iz arheologije krajolika i prospekcije. Odbranio je doktorat iz oblasti arheologije Avara. Od 2002. godine zaposlen je u Institutu za arheologiju u Beogradu. Učestvovao je u iskopavanjima na brojnim lokalitetima iz perioda kasne antike i ranog srednjeg veka i drugim istraživačkim projektima. Od 2023. godine direktor je projekta Caričin grad. Autor je i urednik nekoliko monografija.

Naučni kafe je javni događaj čija su vrata širom otvorena za svakoga ko želi da sazna ili podeli svoja saznanja u vezi sa nekom od aktuelnih naučnih i tehnoloških tema. Ovaj format prisutan je širom sveta, ali je prilagođen različitim kulturama i podnebljima, uključuje lokalnu zajednicu i njoj se obraća. Cilj naučnog kafea je da ohrabri i osnaži interakciju, konverzaciju i debatu, te da pokrene i održi dijalog između naučne zajednice i javnosti.

podeli