Prvi u nizu razgovora u okviru Austrijsko-srpskog naučnog kafea održaće se 26. aprila, u Naučnom klubu Centra za promociju nauke, sa početkom u 18 časova. Učesnici kafea „Globalna promena – šta možemo da naučimo iz poslednjih 250 miliona godina geološke istorije Zemlje“ su prof. dr Nevenka Đerić sa Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i prof. dr Hans-Jirgen Gavlik sa Univerziteta u Leobenu, a moderator je prof. dr Vladica Cvetković sa Rudarsko-geološkog fakulteta.

Globalna promena predstavlja brzu promenu sistema Zemlje u antropocenu, aktuelnoj geološkoj eri, kao i trenutne katastrofalne uticaje na geosferu, hidrosferu i biosferu i slične nepovoljne uticaje na životnu sredinu. Lice Zemlje se trajno menja zbog konstantnih geoloških i bioloških procesa. U geološkoj istoriji Zemlje takve globalne promene se pojavljuju s vremena na vreme i dobro su zabeležene u sedimentnim stenama. Tokom razgovora u Naučnom klubu 26. aprila, učesnici kafea će se detaljno osvrnuti na globalne promene dokumentovane u sedimentnim sukcesijama deponovanim u poslednjih 250 miliona godina na našem području, odnosno području Dinarida.

Ulaz je slobodan za sve posetioce. Kako biste prisustvovali događaju, neophodno je da najavite prisustvo do 26. aprila na imejl belgrad-kf@bmeia.gv.at. Razgovor će se voditi na engleskom jeziku.

Razgovori u okviru Austrijsko-srpskog naučnog kafea pokrivaju najrazličitije teme u rasponu od arheologije i fizike do klimatskih promena i demografije. Ovi jedinstveni događaji su prilika da domaća javnost zaviri u svet istaknutih naučnika iz Srbije i Austrije, i da se upusti u diskusiju o nauci i njenom širem društvenom značaju i posledicama.

————————————–

Austrijsko-srpski naučni kafe:

„Globalna promena – šta možemo da naučimo iz poslednjih 250 miliona godina geološke istorije Zemlje“

Naučni klub, Centar za promociju nauke, Kralja Petra 46, Beograd

Petak, 26. april 2024, u 18 časova

Organizatori: Austrijski kulturni forum Beograd i Centar za promociju nauke

Javni razgovor (događaj će biti sniman i fotografisan)

Ulaz je slobodan za sve posetioce.

 

 Učesnici:

Prof. dr Nevenka Đerić radi na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Glavne oblasti istraživanja dr Đerić su: mezozojske radiolarije, formiranje i evolucija basena u kontekstu tektonskih procesa u alpskim orogenima Mediterana; istorija sedimentnih stena; ofioliti dinarsko-helenidskog kolizionog pojasa; paleogeografija mezozoika i geodinamika severo-zapadnog tetijskog carstva; promet organizma u istoriji Zemlje.

Prof. dr Hans-Jirgen Gavlik radi na Univerzitetu u Leobenu, u Austriji, i bavi se sledećim oblastima: integracijom geologije, sedimentologije, paleontologije, biostratigrafije u kombinaciji sa analizom mikrofacija i geohemijom, geodinamikom i strukturnom geologijom (uključujući paleomagnetiku) za paleoekološke i paleogeografske rekonstrukcije, evoluciju basena i procese formiranja depozita. Profesor Gavlik ima i detaljnu ekspertizu kada je reč o evoluciji basena, procesima izgradnje planina, sedimentologiji, biostratigrafiji plitkovodnog i dubokovodnog okruženja u zapadnom Tetijskom carstvu u vreme mezozoika.

Naučni kafe je javni događaj čija su vrata širom otvorena za svakoga ko želi da sazna ili podeli svoja saznanja u vezi sa nekom od aktuelnih naučnih i tehnoloških tema. Ovaj format prisutan je širom sveta, ali je prilagođen različitim kulturama i podnebljima, uključuje lokalnu zajednicu i njoj se obraća. Cilj naučnog kafea je da ohrabri i osnaži interakciju, konverzaciju i debatu, te da pokrene i održi dijalog između naučne zajednice i javnosti.

podeli