Novi horizonti

Plutonove planine

Pluton ima ledene planine i menja naše razumevanje geoloških procesa u Sunčevom sistemu, a New Horizons već premašuje sva očekivanja podacima koje nam šalje

Tekst: Nevena Grubač

Uzbuđenje ne prestaje danima u  štabu NASA, a ni u ostatku sveta, jer sonda New Horizons tek počinje da nam otkriva tajne patuljaste planete Pluton, koje su čitavu večnost skrivane u mraku spoljnih slojeva Sunčevog sistema.

Pluton ima planine visoke do 3500 metara. Zapravo ima čitave planinske lance, a NASA tim za geologiju i geofiziku smatra da površina ove patuljaste planete spada u jednu od najmlađih u Sunčevom sistemu. Procena je da su planine stare oko 100 miliona godina, što predstavlja relativnu mladost na geološkoj skali, naročito u poređenju sa starošću Sunčevog sistema od oko 4,5 milijardi godina.

U prilog ovoj teoriji ide gotovo potpuno odsustvo udarnih kratera na fotografiji koju je sonda poslala sa udaljenosti od 77.000 kilometara, snimljenoj sat i po vremena pre najbližeg prolaza pored Plutona, a koja pokriva oko jedan odsto njegove površine. Naučnici smatraju da je ne samo Pluton, već čitav region koji on nastanjuje milijardama godina bio izložen teškom bombardovanju svemirskim otpadom. Nepostojanje dubokih, velikih kratera sugeriše da su novi, mladi geološki procesi, koji su formirali planine, zategli kožu Plutona i sobom odneli tragove udara.

Plutonovi planinski vrhovi su najverovatnije formirani od vodenog leda, koji se na temperaturi ove patuljaste planete ponaša kao kamen.

Prvo važno pitanje koje se postavlja je: koji su to geološki procesi stvorili ove planine, a odmah za njim sledi i: šta ih generiše? To svakako nije gravitacioni uticaj drugog, većeg nebeskog tela, kao što je slučaj sa ledenim mesecima gasnih džinova.

Naučnici misle da je možda vreme da ponovo razmotre šta zapravo napaja geološku aktivnost na ledenim svetovima u čitavom Sunčevom sistemu.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs