Математика

Нула није одувек сматрана бројем. У западну цивилизацију уводи је тек Фибоначи са књигом Liber Abaci, која садржи храбру источњачку идеју – да се и ништа може избројати