Реконструкција науке

Финансирање новог пројектног циклуса

Објављен предлог Акта о финансирању пројеката за следећи пројектни циклус, који почиње ове године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је предлог документа необично дугог назива: Акта о вредновању, избору, финансирању и праћењу пројеката из програма основних и основних усмерених истраживања за циклус истраживања 2016-2020, и програма истраживања у области технолошког развоја за циклус истраживања 2016-2019.

У питању је, наравно, предлог Акта о финансирању научних пројеката. Конкурс се још увек чека. Како је Министарство навело у најави конкурса, овај Акт је један од два документа које је потребно усвојити пре расписивања конкурса за нови пројектни циклус; други је Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа.

За разлику од Правилника, Акт је документ са унапред одређеним роком трајања, намењен само једном (вишегодишњем) пројектном циклусу. У објављеном предлогу Акта наводе се услови будућег конкурса, као и разна ограничења за истраживаче ако желе да њихово истраживање финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

Прилог предложеног Акта такође садржи дугачак назив – у питању су Критеријуми за утврђивање оцене истраживача из Програма основних и основних усмерених истраживања за циклус истраживања 2016-2020, и Програма истраживања у области технолошког развоја за циклус истраживања 2016-2019.

Прилог је важан јер нуди референтну тачку за квантитативно оцењивање истраживача приликом процењивања предлога пројеката на конкурсу. За потребе овог пројектног циклуса истраживачи се оцењују према Правилнику о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача из 2008. године.

Истоимени Правилник из 2016. године, који је ступио на снагу 9. марта, не узима се у обзир у овом случају јер се период рада који се оцењује завршава у децембру прошле године.

Више информација о конкурсу можете прочитати на Елементаријуму.

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs