(AUDIO) Zvuk se ne prostire kroz svemir, ali su, nakon otkrića gravitacionih talasa naučnici sa projekta LIGO objavili ”zvuke sudara dve crne rupe”. 

Izvor: LIGO Scientific Collaboration

Otkriće gravitacionih talasa prati niz zanimljivosti. Jedna od njih je i mogućnost da ovo kretanje kroz samo tkanje prostor-vremena poteklo od dve crne rupe – čujemo.

Zvuk se, naravno, ne prostire kroz svemir, ali je moguće generisati zvučni talas koji bi odgovarao gravitacionim talasima. Naime, LIGO kolaboracija je objavila ”zvuke sudara dve crne rupe”.

Frekvencije  gravitacionih talasa su pretvorene u zvučne talase i dobijen je zvuk koji fizičari nazivaju čirp. Ton i jačina zvuka se menjaju sa promenom brzine kojom crne rupe kruže jedna oko druge. 

Specijal 

GRAVITACIONI TALASI

Istražite više o otkriću veka u seriji priloga na “Elementarijumu”:

podeli
povezano
Kratka istorija gravitacionih talasa
Kako radi LIGO?