HIV je otkriven pre više od 30 godina. Vreme je pokazalo da je sa njim moguće živeti, ali da to sa sobom nosi čitav niz teškoća. Kako danas žive HIV pozitivni?

Tekst: Ljiljana Ilić

HIV se danas tretira kao hronična infekcija koja ne ugrožava život, ali su osobe zaražene ovim virusom i dalje žrtve predrasuda. Neki primeri pokazuju da se čak i pojedini lekari ustručavaju da leče HIV pozitivne.

Zahvaljujući napretku u medicini i terapiji HIV-a, HIV je od smrtne kazne postao pojava koja se može kontrolisati. Iako i dalje postoje određene teškoće u vezi sa kontinuiranim pristupom odgovarajućoj terapiji, inficirane osobe mogu da žive ispunjene i aktivne živote i da se uključuju u društvene tokove.

Uprkos tome, HIV je specifična infekcija koja se razlikuje od drugih hroničnih infekcija. Ona, nažalost, sa sobom nosi čitav niz teškoća, jer do pada kvaliteta života ne dolazi samo zbog fizičkih problema. HIV sa sobom često nosi stigmu društva sa potencijalno razarajućim posledicama.

Reakcije među prijateljima i u porodici, pristup zdravstvenoj nezi, diskriminacija pri zapošljavanju, pristup finansijskoj i psihosocijalnoj pomoći, sve su to tačke u kojima se HIV pozitivne osobe susreću sa nizom problema.

Usamljenost je osnovna karakteristika života pojedinih osoba zaraženih ovim virusom. I dalje postoji mnogo njih koji ne žele da govore o svojim iskustvima i da javno iznose svoje priče u javnost.

Među 35.000.000 ljudi do sada zaraženi HIV-om ima i onih koji su ostvarili srećne veze, pa čak dobili i zdravu decu.

Svetski dan borbe protiv side

U svetu se 1. decembra obeležava Svetski dan borbe protiv side. Od 1988. godine, ovaj dan posvećen je podizanju svesti javnosti o HIV-u i sidi, načinima prenosa i zaštite.

Istražite više…

 

 

 

podeli
povezano
HIV među nama
HIV protiv ćelija raka