Prvi dan seminara održaće se u Studentskoj čitaonici, dok će drugog dana predavanja biti održana u sali Frankofonog centra, na drugom spratu Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u Beogradu. Celokupan događaj moći će da se prati i putem video-snimka.

Pokrovitelj ovog dvodnevnog seminara je Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, a, pored ovog seminara, studentima doktorskih studija ove godine na raspolaganju će biti značajno veći broj besplatnih obuka i predavanja nego što je to bio slučaj ranije.

Seminar počinje 29. maja u 11 časova. Nakon pozdravnih reči organizatora, uvodno predavanje održaće ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dr Jelena Begović pod nazivom „Naučno putovanje kao karijera: profesija ili strast?“.

Tokom prvog dana predavanja će održati i dr Aleksandar Dekanski, naučni savetnik sa instituta IHTM (Pisanje i recenziranje naučnih radova), dr Olgica Nedić, naučni savetnik sa instituta INEP (Etika naučnoistraživačkog rada) i Milica Ševkušić sa Instituta tehničkih nauka SANU (Primena etičkih principa: alati dostupni istraživačima).

U utorak, 30. maja, polaznicima seminara predavanje o potencijalima građanskih naučnih istraživanja održaće dr Marjana Brkić, v.d. direktora Centra za promociju nauke. Nakon njenog izlaganja, Obrad Vučkovac sa Instituta „Vinča“ govoriće o upravljanju istraživačkim podacima, a potom će predavanje o tome kako pripremiti predlog projekta održati Ljiljana Ćumura sa Fakulteta političkih nauka, dok će poslednje izlaganje drugog dana seminara imati Slobodan Marković iz UNDP-a o ChatGPT-u i generativnoj veštačkoj inteligenciji.

Program seminara možete preuzeti OVDE.

 

ORGANIZATORI

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u Beogradu, Centar za podršku doktorskim studijama

Centar za promociju nauke

 

MESTO ODRŽAVANJA

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd

Studentska čitaonica / Frankofoni centar na drugom spratu

 

VREME ODRŽAVANJA

Od 11 do 15 časova (29. maj) i od 12 do 15 časova (30. maj)

 

O Centru za podršku doktorskim studijama

Centar za podršku doktorskim studijama pruža stručnu, informacionu i edukativnu pomoć doktorandima, ali i onima koji nameravaju da upišu doktorske studije ili su odbranili doktorsku disertaciju i žele da svoj rad učine vidljivijim.

Aktivnosti Centra posebno uključuju:

1) Edukativni grupni rad;

2) Instruktivni individualni rad, posebno u vezi sa pitanjima kao što su: objavljivanje u kategorisanim naučnim časopisima, šifre istraživača i dr;

3) Proveru originalnosti doktorskih disertacija;

4) Dopunu i ispravku podataka u repozitorijumu i druga pitanja u vezi sa odbranjenim i arhiviranim doktorskim disertacijama;

5) Realizaciju projektnih aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje stručne i informacione podrške doktorskim studijama.

podeli